Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Przed każdym z państw Unii Europejskiej stoi wyzwanie wdrożenia do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679). Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, mają zapewnić skuteczne stosowanie w polskim porządku prawnym rozporządzenia 2016/679. Udostępniony projekt wskazuje na proponowany przez Ministra Cyfryzacji sposób realizacji tego celu.

Projekt zawiera kolejno: przepisy ogólne,  przepisy regulujące postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, europejską współpracę administracyjną, postępowanie kontrolne, administracyjne kary pieniężne, odpowiedzialność cywilną i kwestie związane z inspektorami ochrony danych. Przygotowanie projektu poprzedzone zostało konsultacjami przeprowadzonymi ze środowiskiem naukowym, przedstawicielami przedsiębiorców oraz stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Minister Cyfryzacji zapoznał się również z projektem przepisów doręczonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz stanowiskami przekazywanymi mu przez organizacje pozarządowe. Celem przyświecającym projektowaniu krajowych ram prawnych ochrony danych osobowych jest zapewnienie pełnej skuteczności normom przewidzianym w rozporządzeniu 2016/679. Założeniem projektowanej regulacji jest również zapewnienie obywatelom możliwości skuteczniejszego egzekwowania ochrony ich danych osobowych - w tym poprzez przyśpieszenie postępowania w sprawach ich naruszeń. Decyzja o udostępnieniu projektu podyktowana została dużym zainteresowaniem społecznym wypracowywanymi zmianami prawnymi i chęcią zapewnienia procesowi tworzenia nowych przepisów pełnej transparentności. Udostępniony projekt zawiera wyłącznie przepisy, które do dnia ich udostępnienia zostały wypracowane w Ministerstwie Cyfryzacji. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich regulacji koniecznych do wprowadzenia do projektowanej ustawy. Uwzględniając stale prowadzone przez Ministra Cyfryzacji prace legislacyjne treść udostępnionych przepisów może również jeszcze ulec zmianie. 

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych 28.03.2017 Pobierz plik: odt Projekt ustawy o ochronie danych osobowych 28.03.2017

Rozmiar : 0.03MB

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych 28.03.2017 Pobierz plik: pdf Projekt ustawy o ochronie danych osobowych 28.03.2017

Rozmiar : 0.51MB

Wprowadzenie do projektu ustawy o ochronie danych osobowych 28.03.2017 Pobierz plik: odt Wprowadzenie do projektu ustawy o ochronie danych osobowych 28.03.2017

Rozmiar : 0.04MB

Wprowadzenie do projektu ustawy o ochronie danych osobowych 28.03.2017 Pobierz plik: pdf Wprowadzenie do projektu ustawy o ochronie danych osobowych 28.03.2017

Rozmiar : 0.6MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka