Zespół roboczy 1: Przegląd prawodawstwa w poszukiwaniu luk i barier procesu cyfryzacji

Członkowie zespołu:

  1. Izabela Albrycht - lider zespołu
  2. Roman Bieda
  3. Karol Dobrzeniecki
  4. Alicja Grawon – Jaksik
  5. Paweł Litwiński
  6. Rafał Rodziewicz
  7. Janusz Zawiła – Niedźwiecki

Co chcemy zmienić

Prawo nie nadąża za cyfryzacją rzeczywistości. Luki i bariery w prawie negatywnie wpływają na dynamikę procesu cyfryzacji i budowę systemu cyberbezpieczeństwa. Jest to jedno z ograniczeń dla procesu cyfryzacji wskazane w dokumencie Kierunki Działań Strategicznych MC(link na dole strony): „Wykorzystanie w skali gospodarki możliwości oferowanych przez dostępne technologie cyfrowe, ograniczają także regulacje prawne, nie dostosowane do zmian zachodzących w gospodarce, a także wewnętrzne regulacje wielu instytucji administracji publicznej, w praktyce uniemożliwiające korzystanie z formy elektronicznej jako równoprawnej dla dokumentów tradycyjnych. Usunięcie tego ograniczenia wymaga inicjatyw legislacyjnych i zmiany praktyki działania na wszystkich szczeblach administracji.”

Jak to zrobimy

Kompleksowy przegląd krajowego prawodawstwa, przeprowadzony w popularnej w środowisku IT - formule Bug Bounty, w transparentnym i wielopodmiotowym procesie, szeroko angażującym nie tylko interesariuszy, ale również opinię publiczną. Celem byłoby znalezienie luk i barier w prawie pod kątem nowych wyzwań i uwarunkowań procesu cyfryzacji i budowy systemu cyberbezpieczeństwa oraz unijnych działań regulacyjnych. Projekt należałoby obudować szeroką akcją popularyzującą, aby zaangażować w niego, w pierwszej kolejności, jak największą liczbę interesariuszy ze wszystkich sektorów i branż (ankiety, spotkania).

Rezultaty naszej pracy

Produktami będą :
  1. Wyczerpująca lista luk i barier.
  2. Analiza jakościowa wskazań interesariuszy i wybór najistotniejszych luk i niedostatków.
  3. Zaproponowanie konkretnych zmian legislacyjnych, opracowanych przez grono ekspertów ICT i prawników dla wybranych luk i barier (RdC i partnerów).

Efektem będzie przyspieszenie procesu zmian legislacyjnych i realne wsparcie transformacji cyfrowej oraz budowy systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Skala zidentyfikowanych, koniecznych do przeprowadzenia zmian oraz szerokie środowisko wspierające te zmiany, stanowić będzie impuls do działań decydentów politycznych w zakresie podjęcia konkretnych działań legislacyjnych uwalniających potencjał cyfryzacji. 

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 29.09.2017 11:00
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka