Publikacja listy białych plam NGA w Polsce

Prezentujemy Państwu najbardziej aktualną listę białych plam NGA w Polsce. Biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).

Lista została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie:
  1. danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa UKE,
  2. danych z tegorocznych konsultacji społecznych obszarów białych NGA

Lista stanowi podstawę do wyznaczania obszarów konkursowych dla drugiego konkursu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

rar Lista jest dostępna na portalu Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

31.13MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka