Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych – nowe funkcjonalności i udogodnienia

W ramach rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych, od 1 lipca 2016 r. w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych oraz Rejestrze Stanu Cywilnego wprowadzamy szereg nowych funkcjonalności i udogodnień. Wynikają one z przepisów prawa oraz zgłoszeń użytkowników SRP.

Najważniejsze wdrożone elementy:

 1. Wdrożenie na potrzeby projektu mDokumenty usługi pobierania danych z Rejestru Dowodu Osobistych
 2. Wdrożenie 1 etapu Masowej Migracji aktów stanu cywilnego, która umożliwi masowe przeniesienie do RSC aktów stanu cywilnego zgromadzonych w lokalnych bazach danych za pomocą usług sieciowych. Aktualnie akty te są przenoszone pojedynczo, w ramach bieżącego zapotrzebowania. Trwa pilotaż, w którym docelowo weźmie udział ok. 50 urzędów stanu cywilnego
 3. Wdrożenie usługi przekazywania zdjęcia osoby z Rejestru Dowodów Osobistych do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Najważniejsze planowane zmiany:

 1. Dostosowanie rejestru PESEL i udostępnienie e-usług w związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności. Termin wejścia w życie 1 stycznia 2018 r.:
 • odnotowywanie w rejestrze PESEL informacji o cudzoziemcach nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE, ale będących członkami rodziny obywatela państwa członkowskiego UE
 • nadawanie nr PESEL przy ubieganiu się o dowód osobisty dla osób zamieszkujących w kraju;
 • zameldowanie drogą elektroniczną;
 • zmiany w formularzach dot. zameldowania;
 • gromadzenie na potrzeby GUS informacji o deklarowanej dacie pobytu poza granicami RP.
 1. Drugi etap Masowej Migracji - przygotowania rozwiązania umożliwiającego masowe sporządzanie aktów stanu cywilnego w BUSC i masową aktualizację rejestru PESEL
 2. Zmiany w Rejestrze Dowodów Osobistych wynikających z wdrożenia dowodu z warstwą elektroniczną
 3. A ponadto szereg udogodnień dla urzędników:
 • zmiany w zakresie zleceń, raportów, formularzy we wszystkich komponentach SRP
 • zmiany w zakresie raportów dla GUS
 • zmiany w obszarze usuwania niezgodności w danych obywatela i organów wykonujących zmiany
 • zmiany funkcjonalne w obszarze udostępniania danych z rejestru PESEL
 • stworzenie usługi do weryfikacji zgonu osoby
 • umożliwienie przenoszenia aktów pomiędzy księgami stanu cywilnego oraz umożliwienie edycji historycznych oznaczeń ksiąg i aktów
 • wprowadzenie funkcjonalności dla użytkownika umożliwiającej zablokowanie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego w RSC np. w przypadku występowania w systemie duplikatów aktów zmigrowanych
 • umożliwienie urzędnikom korekty danych aktualnych bez konieczności uzupełniania brakujących danych historycznych w komponencie PESEL.
 • wprowadzenie w RDO „Maski biometrycznej”, według której urzędnik ocenia poprawność zdjęcia - stosowanej obecnie w Systemie paszportowym oraz pozycjonowania zdjęcia, czyli obracania go w celu wypoziomowania linii oczu.
 • zmiany ergonomiczne w obszarze zasilania formularzy w RSC danymi już znajdującymi się w rejestrze
 • zwiększenie ergonomii aplikacji ŹRÓDŁO
 • zmiana walidacji przy migracjach, transkrypcjach i odtworzeniach w RSC
 • zmiany w panelu użytkownika w obszarze blankietów do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z BUSC
 • rozszerzenie RSC o słowniki imion.
 • stworzenie usługi masowej weryfikacji osób, która umożliwi zweryfikowanie w jednym zapytaniu do 1000 osób jednocześnie.
 • umożliwienie usunięcia utworzonych, a nie zaakceptowanych protokołów zgłoszenia urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 • dodanie wyszukiwarek w dodatkowych miejscach w RSC
 • przygotowanie dla Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA narzędzia do obsługi wnioskodawców prywatnych
   

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.02.2018 09:17
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 27.02.2018 09:17
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl