W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania - otwarty konkurs ofert

12.07.2016

Minister Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania i zaprasza do składania ofert.

Celem tego zadania jest przeprowadzenie pilotażowych działań, których efektem będzie:
  1. przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do startu w olimpiadach informatycznych;
  2. wyłonienie uczniów szczególnie utalentowanych, w celu objęcia ich nauczaniem zindywidualizowanym;
  3. zainteresowaniem szerszej grupy uczniów studiowaniem informatyki;
  4. rozwój umiejętności ścisłego myślenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MC.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2016 r.

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich MC, pod numerem telefonu 22 245 54 50 lub pod adresem poczty elektronicznejsekretariat.DKFE@mc.gov.pl .

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.

Swoje kandydatury proszę zgłaszać na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do 25 lipca 2016 r.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.11.2017 10:09 Joanna Marczak-Redecka
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Joanna Marczak-Redecka