Rusza projekt EZD RP

Od 1 czerwca br. Minister Cyfryzacji uruchamia projekt EZD RP mający na celu ustanowienie jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej oraz standardu systemów klasy EZD w administracji publicznej RP.

Mając na uwadze kluczowe znaczenie systemów EZD jako fundamentu e-administracji i naturalnego integratora systemów teleinformatycznych, projekt EZD RP ma być fundamentem wszelkich działań związanych z usprawnianiem polskiej administracji publicznej, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia transparentności polskich urzędów oraz ich otwartości na zaspokajanie potrzeb obywateli, przedsiębiorców i innych użytkowników usług administracyjnych.

EZD RP to swoista fuzja dotychczasowego przedsięwzięcia Wojewody Podlaskiego, który na bazie darmowego systemu EZD PUW stworzył sieć współpracujących ze sobą urzędów rządowych, samorządowych oraz uczelni wyższych z działaniami Centralnego Ośrodka Informatyki udostępniającego system eDOK. Połączenie potencjałów tych dwóch przedsięwzięć dokonywane jest pod auspicjami Ministra Cyfryzacji, a celem tego projektu jest stworzenie jednolitego systemu EZD RP stanowiącego narzędzie IT wspierające podstawy funkcjonowania polskiej administracji publicznej.

System będzie multiplatformowy i budowany w technologii usługi chmurowej, z dużym naciskiem na wartość integracyjną i możliwość dostosowywania systemu do specyficznych potrzeb poszczególnych urzędów i organizacji. System umożliwi efektywne importowanie danych tak z EZD PUW, jak i eDOK, co pozwoli na płynne i bezproblemowe migrowanie użytkowników obydwu systemów do systemu EZD RP.

Szefem przedsięwzięcia EZD RP został Mariusz Madejczyk, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP, który jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie projektu i przygotowanie polskiej administracji do korzystania z jednolitego systemu EZD RP.

Do końca lipca br. zostanie opublikowany harmonogram i dalsze szczegóły realizacji przedsięwzięcia EZD RP ze szczególnym uwzględnieniem okresu przejściowego, w którym dotychczasowi Partnerzy EZD PUW oraz urzędy użytkujące system eDOK będą objęte dalszym wsparciem, również w zakresie przygotowania migracji do jednolitego systemu EZD RP.

W ramach przedsięwzięcia będzie kontynuowana współpraca z podmiotami spoza sfery administracji rządowej na zasadach współpracy bazującej na budowie centrów kompetencyjnych w poszczególnych ścieżkach rozwoju systemu EZD RP.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka