Skrócony opis projektu

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy (w tym osoby niepełnosprawne) mają pełny dostęp do jego treści i mogą je zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem. Od czerwca 2015 roku wszystkie strony internetowe administracji publicznej powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) z 12 kwietnia 2012 r.Chodzi o serwisy publiczne w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 06.09.2017 10:50
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska