SPOC - Single Point of Contact

SPOC jest interfejsem (węzłem) komunikacyjnym pomiędzy Państwami Członkowskimi strefy Schengen lub stowarzyszonymi. Pozwala on na efektywną komunikację on-line, prowadzącą do regularnej realizacji zadań związanych z wymianą kluczy kryptograficznych. Ogólnie służyć będzie on wymianie certyfikatów pomiędzy wszystkimi krajami strefy Schengen, co umożliwi służbom (najczęściej Straży Granicznej) weryfikowanie na tej podstawie dokumentów podróży (najczęściej paszportów). Podejrzane osoby (lub co do których istnieje podejrzenie) będą podlegały dalszej weryfikacji odcisków palców z odciskami umieszczanymi w dokumencie.

Projekt został zainicjowany w IV kwartale 2015 r.

Status projektu:

W realizacji.

Zaangażowani

 1. Instytucja odpowiedzialna za obszar elektronicznej wymiany kluczy kryptograficznych: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

 • Komenda Główna Straż Granicznej jako główny beneficjent.
 • Centralny Ośrodek Informatyki.
 • Państwa Członkowskie i stowarzyszone strefy Schengen.
 1. Instytucja odpowiedzialna za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronę granic Państwa, kontrolę ruchu granicznego i cudzoziemców, dokumenty paszportowe:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt a dokumenty strategiczne

Celowość wdrożenia projektu:

 1. Dorobek Schengen wynikający z Porozumienia Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.;
 2. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie;
 4. Decyzja Komisji z dnia 22.12.2008 r. ustanawiająca politykę certyfikacji zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych dla norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie oraz aktualizująca normatywne dokumenty referencyjne
 5. Decyzja Komisji z dnia 20.5.2009 zmieniająca specyfikacje techniczne do jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli krajów trzecich
 6. Decyzja Komisji z dnia 5.10.2009 r. zmieniająca decyzję Komisji (C(2008) 8657 wersja ostateczna) ustanawiającą politykę certyfikacji zgodnie z wymogami   specyfikacji technicznych dla norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie
 7. Decyzja Komisji z 4.8.2011 r. zmieniająca decyzję Komisji C(2002) 3069 określającą specyfikacje techniczne do jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich 
 8. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 30.9.2013 r. zmieniająca decyzję Komisji C(2006) 2909 final ustanawiającą specyfikacje techniczne dla norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie i zmieniająca decyzję Komisji C(2008) 8657 ustanawiającą politykę certyfikacji zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych dla norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie oraz aktualizującą normatywne dokumenty referencyjne

Głównymi celami projektu SPOC są:

 1. Automatyzacja procesu wymiany certyfikatów do kontroli dokumentów podróży w strefie Schengen.
 2. Dostarczenie funkcjonalności umożliwiających odczyt odcisków palców z dokumentów podróży.
 3. Łatwiejsze ustalanie tożsamości danej osoby.

Oczekiwane rezultaty:

Każdy z nas lubi podróże i chciałby bezpiecznie przemieszczać się m.in. środkami komunikacji lotniczej. Każdy obywatel chciałby również bezpiecznie czuć się w swoim kraju. 

Kraje UE obecnie pracują nad tym aby wdrożyć bezpieczny dokument podróży oraz pracują nad procedurami jego weryfikacji przez odpowiednie służby graniczne (Straż Graniczną). Powyższe założenia stanowią jeden z filarów Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE. 

 • Czy marzysz o podróżach do egzotycznych krajów? Jednym z bardzo ważnych elementów podróży jest bezpieczny dokument podróży, najczęściej paszport.
 • Czy chciałabyś/chciałbyś czuć się bezpiecznie podróżując? Czy chcesz aby Twoi bliscy podróżowali bezpiecznie? Każdy z nas odpowie sobie, że TAK. Oprócz procedur weryfikacji ważny jest dokument podróży na podstawie, którego służby graniczne mogą zweryfikować tożsamość. 
 • Terroryzm, zagrożenia wynikające z nielegalne emigracji czy inne zagrożenia mające wpływ na nasze swobody wynikające z dorobku Schengen są zagrożeniem dla obywateli Unii Europejskiej, czyż nie? 

Coraz więcej takich komunikatów dociera do nas z krajów, które graniczą z Polską. Bezpieczny dokument podróży jest jednym z elementów, który ma wspomóc przed wymienionymi zagrożeniami.

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba krajów 

Finanse

Źródła finansowania:
•    Budżet państwa
 

Wartość projektu: 

 • Dotychczas wydatkowano: 2.918.790,00 PLN
 • Zaplanowano 443.000,00 PLN na 2018 r.
 • W kolejnych latach planuje się ok. 500 tyś. zł. Jednak za kilka lat wymagana będzie modernizacja lub wymiana przestarzałych technologii informatycznych co jest trudne do oszacowania na tym etapie.

Harmonogram działania

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Uruchomienie środowiska testowego SPOC-PL-TEST

II kwartał 2016

Testy na środowisku testowym SPOC-PL-TEST

od III kwartał 2016

Uruchomienie środowiska produkcyjnego SPOC-PL-PROD

IV kwartał 2017

Rozpoczęcie testów na środowisku produkcyjnym SPOC-PL-PROD

I kwartał 2018

Testy na środowisku produkcyjnym SPOC-PL-PROD

od I kwartał 2018

 

W związku z tym, że nowe kraje mogą zostać przyłączone do strefy Schengen SPOC będzie wymagał ciągłego rozwijania tak długo jak długo strefa Schengen będzie otwarta dla nowych jej członków.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.02.2018 15:02
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 01.02.2018 15:02
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl