Spotkanie podsumowujące Konsultacje Społeczne Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wdrażającej RODO

W październiku 2017 roku zakończyliśmy konsultacje społeczne pakietu zmian legislacyjnych, wdrażających Ogólne Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zależy nam, aby proces legislacyjny odbywał się z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Aktualnie dedykowany projektowi Zespół uważnie analizuje wszystkie zgłoszone uwagi. Stanowisko Ministra Cyfryzacji dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych, będące efektem tej pracy, zostanie przedstawione na Konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. g. 8:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Ze względu na ilość zgłoszonych uwag i przewidywaną liczbę pytań z sali, doprecyzowujących stanowisko Ministra, spotkanie planujemy zakończyć o godz. 17:00. Dziękujemy za zaangażowanie i liczymy na owocne spotkanie w styczniu. Kontakt w sprawie szczegółów: sekretariat.DZD@mc.gov.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące spotkanie zostaną przekazane mailem wszystkim zarejestrowanym uczestnikom. 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2018 09:23
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 04.01.2018 09:23
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński