Stabilizacja CEPiK 2.0 - Raport za dzień #15 (2017-11-27)

Stabilizacja CEPIK 2.0 ilustracja

Podsumowanie

Piętnastego dnia stabilizacji powdrożeniowej CEPiK 2.0 nie wystąpiła żadna awaria.

Wydano 37,3 tys. DR i PC.

Obciążenie systemu centralnego CEPiK 2.0 jest monitorowane w trybie ciągłym i nie odnotowano żadnych problemów z jego wydajnością.

Raport szczegółowy

Awarie

W dniu dzisiejszym nie wystąpiła żadna awaria.

Problemy

Nr

Opis problemu

Data rozwiązania problemu

Status problemu

P1

Problem z wykonaniem zmian na pojeździe wymagających wymiany DR gdzie właścicielem jest firma lub osoba (w tym zmiana haka, gazu itp.)

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P2

Problem z rejestracją pojazdów na osoby posiadające czasowy meldunek

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P4

Problem ze wydaniem wtórnika Tablicy rejestracyjnej, utraty, odnalezienia, gdy numer rejestracyjny posiada spację w SI CEPiK

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P5

Problem z wydaniem i zamówieniem DR dla osób, które w przekazanych danych do CEPiK 1.0 nie posiadają numeru PESEL

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P7

Problem z rejestracją pojazdów, które posiadają poziom emisji spalin z dodatkową literką

2017-11-22, Śr

Rozwiązany

P11

Oczekiwana jest zmiana funkcjonalna umożliwiająca poprawę numerów druków

2017-11-20, Pn

Zastosowano obejście

P12

Oczekiwana jest zmiana funkcjonalna umożliwiająca anulowanie poszczególnych operacji

2017-11-20, Pn

Zastosowano obejście

P13

Problem z wykonywaniem poszczególnych operacji przez urzędnika w przypadku rozbieżności stanów

2017-11-22, Śr

Rozwiązany

P15

Oczekiwana jest zmiana funkcjonalna umożliwiająca rejestrację pojazdów w Warszawie bez konieczności wydawania znaku legalizacyjnego

2017-11-22, Śr

Zastosowano obejście

P16

Problem z rejestracją pojazdu na firmę zagraniczną posiadającą REGON

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P18

Problem z przerejestrowaniem pojazdu na tablice tymczasowe (czerwone)

2017-11-24, Pt

 Rozwiązany

P19

Oczekiwana jest zmiana funkcjonalna polegająca na dodaniu możliwości wprowadzenia adresu w zgłoszeniu sprzedaży

 

 W trakcie analizy

P23

Problem z brakiem możliwości wprowadzenia i przeglądania notatek

2017-11-24, Pt

Rozwiązany

P25

Problem z rejestracją pojazdów posiadających silnik na energie elektryczna

2017-11-24, Pt

  Rozwiązany

P26

Problem z wydaniem wtórnika tablicy rejestracyjnej, SI CEPiK - wymaga podania statusu "utraty" nawet, gdy status jest uzupełniony

2017-11-23, Cz

 Rozwiązany

P27

Problem z rejestracją pojazdu na oznaczenia stałe, jeżeli wcześniej był zarejestrowany na tablice tymczasowe (czerwone)

2017-11-29, Śr

W trakcie rozwiązywania 

P28

Problem z usuwaniem koloru po rejestracji pojazdu

2017-11-29, Śr

W trakcie rozwiązywania  

P29

Problem z kolejną legalizacją tablicy rejestracyjnej

2017-11-21, Wt

Rozwiązany

P30

Problem z przesyłaniem tych samych rodzajów paliw

2017-11-21, Wt

Rozwiązany

P31

Problem z przerejestrowaniem pojazdu z powodu utraty dokumentu

2017-11-21, Wt

Rozwiązany

P32

Problem ze złożeniem zamówienia do ITS w przypadku wypisania wersji innej niż ze słownika

2017-11-21, Wt

Rozwiązany

P33

Problem z wydaniem DR i wtórnikiem KP - pojawia się numer KP już wykorzystany

2017-11-24, Pn

Rozwiązany

P36

Problem ze złożeniem zamówienia do ITS - wystąpił nieoczekiwany błąd

 

W trakcie analizy 

P38

Problem z rejestracją pojazdu - wystąpił nieoczekiwany błąd. Po analizie dotyczył jednego przypadku.

2017-11-23, Cz

Rozwiązany

P39

Problem z walidacją poprawności komunikatu otrzymywanego w Si Pojazd z CEP

2017-11-29, Śr

 W trakcie rozwiązywania  

P40

Problem z rejestracją pojazdów na firmę Volkswagen

2017-11-29, Śr

 W trakcie rozwiązywania  

P41

Problem z rejestracją czasową pojazdów ze względu na konieczność podania wymaganych parametrów

2017-11-29, Śr

 W trakcie rozwiązywania  

P42

Niejednoznaczna prezentacja danych właściciela pojazdu w SI Pojazd (SRP/CEP - źródło wyświetlanych danych)

2017-11-24, Pt

 Rozwiązany

P47

Problem z wydaniem wtórnika KP, gdy nie była zgłoszona utrata poprzedniej KP (wynika z deficytu danych w CEPiK 1.0)

2017-11-29, Śr

  W trakcie rozwiązywania

P49

Problemy z oznaczeniami kontrolnymi przy zwrotach tablic tymczasowych (czerwonych)

2017-11-29, Śr

  W trakcie rozwiązywania

P50

Brak możliwości skutecznego przeprowadzenia procesu przerejestrowania

2017-11-24, Pt

Rozwiązany

P52

Utrudniona obsługa procesów administracyjnych KPA sprzed 13 listopada

 

W trakcie analizy 

P53

Występowanie nieoczekiwanego błędu przy wydawaniu wtórnika, wydawaniu DR i zmiany danych pojazdu.

 

W trakcie analizy 

P55

Dane o pojeździe przy wprowadzaniu adnotacji (np.:hak) nie są automatycznie uzupełnianie na formularzu.

 

W trakcie analizy 

 

Starostwa

Nie odnotowano przerw w dostępności systemu.

Wsparcie

Service Desk MC/COI

  • Dedykowana obsada Service Desk: 15
  • Liczba odebranych rozmów: 168
    • Liczba przyjętych zgłoszeń o błędach: 72
    • Liczba pozostałych rozmów, w tym dotyczących certyfikatów vpn (SKP): 96

Performance systemu

Starostwa

Pozycja

2017-11-27

2017-11-24

Wydanie DR

16 496

16 658

Wydanie PC

20 805

14 874

Zamówienie DR

23 780*

18 383*

* dane znormalizowane w uzgodnieniu z PWPW

Stacje Kontroli Pojazdów

Badania

2017-11-27

2017-11-24

Wykonane badania techniczne

50 121

58 447

- Pozytywne

48 238

56 243

- Negatywne

1 883

2 204

Podłączenie do bazy centralnej

2017-11-27

2017-11-24

Liczba podłączonych platform (producentów)

9/10

9/10

Liczba wszystkich SKP

~4 700

~4 700

Liczba SKP niepodłączonych

~290

~330

- w tym SKP pracujących w trybie awaryjnym

~290

~330

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.11.2017 07:24
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 28.11.2017 07:20
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk