Stabilizacja CEPiK 2.0 Raport za dzień #60 (2018-01-11)

CEPiK ilustracja

Podsumowanie

Sześćdziesiątego dnia stabilizacji powdrożeniowej CEPiK 2.0 nie wystąpiła żadna awaria.

Wydano 40,2 tys. DR i PC.

Obciążenie systemu centralnego CEPiK 2.0 jest monitorowane w trybie ciągłym i nie odnotowano żadnych problemów z jego wydajnością.

Raport szczegółowy

Awarie

W dniu dzisiejszym nie wystąpiła żadna awaria.

Problemy

Nr

Opis problemu

Data rozwiązania problemu

Status problemu

P1

Problem z wykonaniem zmian na pojeździe wymagających wymiany DR gdzie właścicielem jest firma lub osoba (w tym zmiana haka, gazu itp.)

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P2

Problem z rejestracją pojazdów na osoby posiadające czasowy meldunek

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P4

Problem ze wydaniem wtórnika Tablicy rejestracyjnej, utraty, odnalezienia, gdy numer rejestracyjny posiada spację w SI CEPiK

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P5

Problem z wydaniem i zamówieniem DR dla osób, które w przekazanych danych do CEPiK 1.0 nie posiadają numeru PESEL

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P7

Problem z rejestracją pojazdów, które posiadają poziom emisji spalin z dodatkową literką

2017-11-22, Śr

Rozwiązany

P11

Oczekiwana jest zmiana funkcjonalna umożliwiająca poprawę numerów druków

 

W trakcie analizy 

P12

Oczekiwana jest zmiana funkcjonalna umożliwiająca anulowanie poszczególnych operacji

2017-11-20, Pn

Zastosowano obejście

P13

Problem z wykonywaniem poszczególnych operacji przez urzędnika w przypadku rozbieżności stanów

2017-11-22, Śr

Rozwiązany

P15

Oczekiwana jest zmiana funkcjonalna umożliwiająca rejestrację pojazdów w Warszawie bez konieczności wydawania znaku legalizacyjnego

2018-01-08, Pn

Rozwiązany

P16

Problem z rejestracją pojazdu na firmę zagraniczną posiadającą REGON

2017-11-20, Pn

Rozwiązany

P18

Problem z przerejestrowaniem pojazdu na tablice tymczasowe (czerwone)

2017-11-24, Pt

 Rozwiązany

P19

Oczekiwana jest zmiana funkcjonalna polegająca na dodaniu możliwości wprowadzenia adresu w zgłoszeniu sprzedaży

2017-12-13, Śr

Rozwiązany

P23

Problem z brakiem możliwości wprowadzenia i przeglądania notatek

2017-11-24, Pt

Rozwiązany

P25

Problem z rejestracją pojazdów posiadających silnik na energię elektryczną

2017-11-24, Pt

  Rozwiązany

P26

Problem z wydaniem wtórnika tablicy rejestracyjnej, SI CEPiK - wymaga podania statusu "utraty" nawet, gdy status jest uzupełniony

2017-11-23, Cz

 Rozwiązany

P27

Problem z rejestracją pojazdu na oznaczenia stałe, jeżeli wcześniej był zarejestrowany na tablice tymczasowe (czerwone)

2017-12-05, Wt

 Rozwiązany

P28

Problem z usuwaniem koloru po rejestracji pojazdu

2017-12-05, Wt

 Rozwiązany

P29

Problem z kolejną legalizacją tablicy rejestracyjnej

2017-11-21, Wt

Rozwiązany

P30

Problem z przesyłaniem tych samych rodzajów paliw

2017-11-21, Wt

Rozwiązany

P31

Problem z przerejestrowaniem pojazdu z powodu utraty dokumentu

2017-11-21, Wt

Rozwiązany

P32

Problem ze złożeniem zamówienia do ITS w przypadku wypisania wersji innej niż ze słownika

2017-11-21, Wt

Rozwiązany

P33

Problem z wydaniem DR i wtórnikiem KP - pojawia się numer KP już wykorzystany

2017-11-24, Pn

Rozwiązany

P36

Problem ze złożeniem zamówienia do ITS - wystąpił nieoczekiwany błąd

2017-11-30, Cz

Rozwiązany

P38

Problem z rejestracją pojazdu - wystąpił nieoczekiwany błąd. Po analizie dotyczył jednego przypadku.

2017-11-23, Cz

Rozwiązany

P39

Problem z walidacją poprawności komunikatu otrzymywanego w Si Pojazd z CEP

2017-11-29, Pt

Rozwiązany

P40

Problem z rejestracją pojazdów na firmę Volkswagen

2017-11-30, Cz

Rozwiązany

P41

Problem z rejestracją czasową pojazdów ze względu na konieczność podania wymaganych parametrów

2017-11-29, Śr

Rozwiązany

P42

Niejednoznaczna prezentacja danych właściciela pojazdu w SI Pojazd (SRP/CEP - źródło wyświetlanych danych)

2017-11-24, Pt

 Rozwiązany

P47

Problem z wydaniem wtórnika KP, gdy nie była zgłoszona utrata poprzedniej KP (wynika z deficytu danych w CEPiK 1.0)

2017-12-04, Pn

 Rozwiązany

P49

Problemy z oznaczeniami kontrolnymi przy zwrotach tablic tymczasowych (czerwonych)

2017-12-04, Pn

 Rozwiązany

P50

Brak możliwości skutecznego przeprowadzenia procesu przerejestrowania

2017-11-24, Pt

Rozwiązany

P52

Utrudniona obsługa procesów administracyjnych KPA sprzed 13 listopada

 

W trakcie analizy 

P53

Występowanie nieoczekiwanego błędu przy wydawaniu wtórnika, wydawaniu DR i zmiany danych pojazdu.

2017-11-29, Śr

Rozwiązany

P55

Dane o pojeździe przy wprowadzaniu adnotacji (np. hak) nie są automatycznie uzupełnianie na formularzu.

 

W trakcie analizy

P59

Problem ze złożeniem zamówienia do ITS

2017-11-29, Śr

Rozwiązany

P60

Problem ze zmiany daty pierwszej rejestracji

2017-11-29, Śr

Rozwiązany

P62

Problem w zamówieniem/wydaniem wtórnika DR

2017-12-08, Pt

Rozwiązany

P63

Problem z przerejestrowaniem pojazdu, który w poprzednim urzędzie został zarejestrowany z zagranicy

2017-11-30, Cz

Rozwiązany

P64

Brakujące pozycje w słowniku „Rodzaj Zagranicznego Dokumentu Potwierdzającego Tożsamość”

2017-12-05, Wt

Rozwiązany

P65

Problem z wybraniem rodzaju tablic w przypadku przerejestrowania, gdy dane techniczne zostały zmigrowane

2017-11-30, Cz

Rozwiązany

P66

Problem z pobraniem danych firmy (brak kodu TERYT w bazie)

2017-11-30, Cz

Rozwiązany

P67

Problem z rejestracją pojazdów w urzędzie wojewódzkim

2017-11-30, Cz

Rozwiązany

P68

Problem z przywróceniem pojazdu do ruchu

 

W trakcie analizy 

P69

Brak możliwości odnotowania przez Organy Kontroli Ruchu Drogowego danych zatrzymania dokumentu pojazdu z uwagi na to, że wyszukany w CEP dokument pojazdu widnieje jako „Zatrzymany”

 

W trakcie analizy 

P71

Problem z przywróceniem pojazdu do ruchu z powodu braku informacji o wycofaniu w SI CEPiK.

2017-12-12, Wt

Rozwiązany

P72

Problem z dokonaniem adnotacji na DR, jeśli jest więcej niż jeden współwłaściciel

 

W trakcie analizy 

P73

Problem ze zmianą roku produkcji

2017-12-11, Pn

Rozwiązany

P74

Niepoprawne stany dokumentów zwróconych do Organu Rejestrującego

2017-12-13, Śr

Rozwiązany

P75

Problem z brakiem możliwości rejestracji pojazdu na stałe oznaczenia po wcześniejszej rejestracji czasowej

 

W trakcie analizy 

Starostwa

Nie odnotowano przerw w dostępności systemu.

Wsparcie

Service Desk MC/COI

  • Dedykowana obsada Service Desk: 9
  • Liczba odebranych rozmów: 116
  • Liczba zgłoszeń ze wszystkich kanałów: 111 (w tym dotyczących SKP: 41)
    • Liczba przyjętych zgłoszeń o błędach: 85 (w tym dotyczących SKP: 23)
    • Liczba pozostałych rozmów: 26 (w tym dotyczących SKP: 18)

Performance systemu

Starostwa

Pozycja

2018-01-11

2018-01-10

Wydanie DR

20 399

19 933

Wydanie PC

19 776

19 229

Zamówienie DR

21 116

20 865

   Dane znormalizowane w uzgodnieniu z PWPW, wolumeny dobowe

Stacje Kontroli Pojazdów

Badania (wolumeny dobowe)

2018-01-11

2018-01-10

Wykonane badania techniczne

58 078

57 204

- Pozytywne

55 970

55 031

- Negatywne

2 108

2 173

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.01.2018 09:04
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 12.01.2018 09:04
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński