Strategia cyberbezpieczeństwa przyjęta przez rząd

9 maja 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała uchwałę nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

Uchwała jest dokumentem, który prezentuje strategiczne podejście administracji rządowej do kwestii szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Obecnie pod kierunkiem Ministra Cyfryzacji trwają prace grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli różnych organów administracji rządowej, nad opracowaniem Planu działań na rzecz wdrożenia Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa. Efektem tych prac będzie przedłożenie do akceptacji Radzie Ministrów wykazu przedsięwzięć, których realizacja umożliwi osiągnięcie celów założonych w uchwalonym dokumencie.

UCHWAŁA NR 52/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022 Pobierz plik: odt UCHWAŁA NR 52/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022

Rozmiar : 0.01MB

UCHWAŁA NR 52/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022 Pobierz plik: pdf UCHWAŁA NR 52/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022

Rozmiar : 0.2MB

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2022 Pobierz plik: odt Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2022

Rozmiar : 0.3MB

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2022 Pobierz plik: pdf Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2022

Rozmiar : 0.72MB

RM-111-52-17 (obieg) uchw. nr 52 RM z 2017 r. cyberbezpieczeństwo RP 2017-2022 Pobierz plik: pdf RM-111-52-17 (obieg) uchw. nr 52 RM z 2017 r. cyberbezpieczeństwo RP 2017-2022

Rozmiar : 1.13MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka