W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK)

Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców

Za system odpowiada Minister Cyfryzacji 

Przejdź na stronę cepik.gov.pl

Co to jest CEPiK

CEPiK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, łączy w sobie dwie ewidencje:
•    centralną ewidencję pojazdów (CEP),
•    centralną ewidencję kierowców (CEK).

CEPiK integruje dane pochodzące z różnych źródeł, zapewnia wsparcie dla:
•    procesów związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, 
•    procesów związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, 
•    działań organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli. 

System ma za zadanie ograniczyć negatywne zjawiska społeczne w obrocie pojazdami, a także upowszechnić dostęp do własnych danych oraz danych o posiadanych pojazdach i dokumentach.

Przy CEPiK funkcjonuje również krajowy punkt kontaktowy w zakresie automatycznej wymiany informacji na temat kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie UE (tzw. Dyrektywa „CBE”). 

CEPiK współpracuje również z krajowym punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 145j. ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji, w zakresie określonym w art. 145j ust. 4 pkt 1 i 3 tej ustawy oraz zapewnia rozwiązanie techniczne na potrzeby wymiany danych i informacji o prawach jazdy w ramach sieci RESPER, o której mowa w art. 7 ust. 5 lit d Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy.

W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami ustawy o kierujących pojazdami, w ramach Programu CEPiK 2.0 realizowana jest gruntowna modernizacja systemu informatycznego, w którym prowadzony jest CEPiK. CEPiK 2.0 zostanie rozbudowany m.in. o:
•    centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych (CEPKP),
•    dodatkowe informacje techniczne o pojazdach,
•    szerszy zakres informacji o ubezpieczeniach pojazdów,
•    dane z katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    Profil Kandydata na Kierowcę,
•    dane o wykładowcach prowadzących szkolenie oraz egzaminatorach,
•    dane o lekarzach uprawnionych do badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
•    dane o instruktorach techniki jazdy i prowadzących szkolenie,
•    dane o ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie, ośrodkach doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodkach egzaminacyjnych,
•    dane o pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
•    dane o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach.
CEPiK 2.0 udostępni usługi elektroniczne, które ułatwią obywatelom dostęp do własnych danych oraz danych o posiadanych pojazdach, posiadanych dokumentach i uprawnieniach do kierowania pojazdami, danych o wykroczeniach lub przestępstwach i przypisanych im punktach. Dostępne będą również usługi powszechne w zakresie CEP, które po podaniu określonego zestawu danych wejściowych udostępnią dane techniczne pojazdu, informacje przeprowadzonych badaniach technicznych wraz z odnotowanym w ich trakcie odczytem stanu licznika przebiegu pojazdu oraz obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC).

Kto przekazuje dane do SI CEPiK?

Dane do CEPiK przekazują:
•    organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
•    jednostki organizacyjne Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej,
•    stacje kontroli pojazdów,
•    ośrodek informacji określony przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (UFG),
•    organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
•    prokurator, sąd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia,
•    marszałek województwa,
•    Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
•    wojewoda,
•    dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
•    kierownik ośrodka szkolenia.

Jakie e-usługi udostępnia CEPiK?

Historia Pojazdu

Bezpłatna usługa, dzięki której poznasz historię pojazdu przed zakupem. Pozwala na dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów, dzięki którym upewnisz się, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne z informacjami w państwowej ewidencji.

Bezpieczny autobus

Bezpłatna usługa, która pozwala na wstępne sprawdzenie autobusu, którym właśnie wybieramy się na wycieczkę lub którym codziennie jeździmy do pracy i szkoły.

Punkty karne online

e-usługa "Sprawdź swoje punkty karne" to możliwość kontroli posiadanych punktów karnych bez wychodzenia z domu i za darmo. Koniecznie jest jedynie posiadanie profilu zaufanego (eGO).

Wniosek o dane statystyczne

Jeśli chcesz uzyskać dane statystyczne na temat pojazdów zarejestrowanych w Polsce złóż wniosek. Dane mogą być wykorzystane zarówno do celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Wniosek o udostępnienie danych

Jeśli chcesz uzyskać dane na temat konkretnego pojazdu, właściciela pojazdu czy kierowcy złóż wniosek o udostępnienie danych.

Serwisy, które korzystają z danych CEPiK

•    Historia pojazdu
•    Bezpieczny autobus
•    Sprawdź swoje punkty karne

Historia systemu

System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców powstał w latach 2003 – 2010. 
W roku 2004 wdrożono system centralnej ewidencji pojazdów, a w 2005 roku centralną ewidencję kierowców. 
Do końca 2010 roku oddawano do eksploatacji kolejne funkcjonalności CEPiK, takie jak aplikacja dostępowa, aplikacja do przekazywania danych przez stacje kontroli pojazdów oraz danych o wydanych zaświadczeniach ADR, hurtownia danych, nowe wersje interfejsów API do udostępniania danych czy rozwiązanie ADSxP, integrujące system informatyczny „Pojazd” eksploatowany w organach właściwych w sprawach rejestracji pojazdów z systemem CEPiK.
Aktualnie system jest modernizowany w ramach Programu CEPiK 2.0.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.10.2017 09:40 Agata Miazga
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Agata Miazga