Tekst rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Ochrona prywatności w sieci

Na tej stronie znajduje się najbardziej aktualna wersja projektu  unijnego rozporządzenia. Dodatkowo zamieszczamy materiał, w którym zestawiony są: tekst Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej (prezydencja litewska), Parlamentu Europejskiego i propozycje stanowiska MAC.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania organizacji społecznych, biznesu i administracji w sprawie projektu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zamieszczamy materiał porównawczy do prac nad projektem.

Po wysłaniu przed tygodniem przez Radę Europejską jasnego sygnału, że „ważne jest budowanie zaufania obywateli i przedsiębiorstw do gospodarki cyfrowej. Terminowe przyjęcie solidnych unijnych ogólnych ram ochrony danych i dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego ma kluczowe znaczenie dla ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r.” i głosowaniu komisji LBE w Parlamencie Europejskim zespół pracujący nad projektem od kwietnia 2013 r. ustalił, że pora teraz po kolei przeglądać projekt porównując i analizując to, co proponuje Komisja z tym, co przyjęła już komisja LIBE w Parlamencie Europejskim.

doc TABELA w wordzie

1.03MB

pdf TABELA w psf

1.64MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka