Udostępniamy podręcznik „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”

Podręcznik – komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP) został opracowany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertami.

Opisuje i wyjaśnia szczegółowo zasady i tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zarówno z punktu widzenia podmiotów, które ją udostępniają (urzędów administracji, instytucji kultury) jak ich użytkowników.

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego weszła w życie 16 czerwca 2016 r. 

Podręcznik podlega ochronie prawno-autorskiej i nie stosuje się do niego licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

pdf Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - podręcznik

21.25MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka