Warsztaty

Relacje ze spotkań roboczych z ekspertami

2013 rok

 • 2 kwietnia - Jaka ma być nowa definicja danych osobowych?
 • 9 kwietnia - Profilowanie – czy i w jakim stopniu może być dopuszczalne?
 • 16 kwietnia - „Risk-based approach”
 • 23 kwietnia - Ponownie „risk-based approach” oraz ustalenie zakresów odpowiedzialności współadministratorów, przedstawicieli administratorów nie mających siedziby w Unii, podmiotów przetwarzających i ich relacji z administratorami, obowiązku prowadzenia dokumentacji oraz obowiązku przeprowadzania oceny skutków w zakresie ochrony danych 
 • 7 maja - Omawianie zmian dotyczących definicji, m.in. danych osobowych, przetwarzania, przedsiębiorstwa oraz prawa do bycia zapomnianym, wprowadzonych przez Radę Unii Europejskiej
 • 21 maja - Jakie mają być obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego dane oraz jak wyglądać powinny relacje między nimi?
 • 4 czerwca - Jak powinny wyglądać zapisy rozporządzenia UE dotyczące wcześniejszej konsultacji, inspektora ochrony danych oraz kodeksów postępowania i certyfikacji?
 • 11 czerwca - Jak wyglądać powinno przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych?
 • 1 lipca - Jak wyglądać powinny zapisy rozdziału VI (niezależne organy nadzorcze) oraz rozdziału VII sekcji 2 (zgodność) w projekcie rozporządzenia?
 • 16 lipca - Jak regulować przekazywanie danych osobowych obywateli krajów UE organom krajów trzecich oraz jak regulować ochronę danych osobowych przetwarzanych w celach historycznych, naukowych, statystycznych i archiwalnych?
 • 3 września - Ostatnie wydarzenia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym ewaluacja programu Safe Harbour czy podpisanie umowy na potrzeby realizacji FATCA, a także analiza przedstawionej propozycji zmiany artykułów dotyczących zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich oraz przepisy projektu rozporządzenia dotyczące pozycji i uprawnień niezależnych organów nadzorczych i mechanizmu współpracy między nimi
 • 20 września - Możliwe sankcje za naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych 
 • 8 października - Przepisy dotyczące sankcji administracyjnych i kar
 • 5 listopada -  Przepisy przedstawione przez Prezydencję w zakresie one-stop-shop 
 • 12 listopada – Rozdział I rozporządzenia 
 • 19 listopada – Mechanizm one-stop-shop oraz rozdział II rozporządzenia
 • 26 listopada – rozdział II (art. 8 – art. 10)
 • 17 grudnia – podsumowanie wyników Rady JHA z 5-6 grudnia 2013 r i przedstawienie planów prezydencji greckiej

2014 rok

 • 7 stycznia - analiza przepisów rozdz. IX projektu oraz kwestia profilowania.
 • 8 lipca - Prawo do bycia zapomnianym, modernizacja decyzji ws Safe Harbour.
 • 8 września - prawo do bycia zapomnianym

2015 rok

 • 26 lutego -  plany Prezydencji Łotewskiej w zakresie prac nad projektem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • 8 maja - odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Kto uczestniczy w spotkaniach 

W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele:

 • Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Fundacji Panoptykon;
 • PKPP Lewiatan;
 • Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej;
 • Krajowej Izby Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji;
 • Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji;
 • Izby Gospodarki Elektronicznej;
 • Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska;
 • Związku Banków Polskich;
 • Polskiej Izby Ubezpieczeń;
 • Naukowego Centrum Prawno-Informatyczne;
 • Związku Pracodawców Informatyki i Telekomunikacji;
 • Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji;
 • Biura Informacji Kredytowej.

oraz

 • Piotr Waglowski;
 • dr Grzegorz Sibiga;
 • prof. Anna Sobaczewska;

Uwagi można przesyłać pod adresem odo@mac.gov.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 31.08.2017 10:44
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka