Wsparcie dla cyfryzacji przemysłu - pilotażowy projekt Komisji Europejskiej skierowany do małych i średnich firm.

Komputery i miasto

Zachęcamy małe i średnie firmy do udziału w pilotażowym projekcie Komisji Europejskiej pozwalającym na dostęp do ekspertów ds. szeroko rozumianego obszaru cyfrowego. Czas na zgłoszenia tylko do 31 stycznia 2018 r.

Projekt Komisji Europejskiej - wspierany przez Parlament Europejski - stanowi odpowiedź na brak dostępu do wiedzy na temat technologii cyfrowych, na który uskarżają się firmy działające na terenie UE. Jego celem jest zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom o średniej kapitalizacji, dostępu do wysoko wykwalifikowanych ekspertów ds. cyfryzacji (digital enablers).

Pozyskana  w ten sposób wiedza pozwoli firmom na sprawną transformację cyfrową, a tym samym- da im szansę na efektywniejsze funkcjonowanie na rynku wewnętrznym UE, jak i na rynkach poza UE.

Projekt stanowi część strategii Unii Europejskiej na rzecz cyfryzacji przemysłu, ogłoszonej przez Komisję Europejską w 2017 r.

W projekcie mogą brać udział zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i ich konsorcja.

Całkowity budżet projektu wynosi 994 000 euro, a jego realizacja potrwa osiemnaście miesięcy.

Termin składania wniosków w ramach projektu mija 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje (w jęz. angielskim)

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.01.2018 14:17
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 11.01.2018 14:17
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński