Zaproszenie dla przedsiębiorców - spotkanie dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych

Ogłoszenie o możliwości uczestnictwa przedstawicieli przedsiębiorców w spotkaniu w sprawie reformy prawa ochrony danych osobowych

3 lutego 2017 r. w godzinach 10:00 – 11:30 w Ministerstwie Cyfryzacji (ul. Królewska 27, Warszawa) odbędzie się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji z przedstawicielami przedsiębiorców dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych.

Celem spotkania ma być przedstawienie roli Ministerstwa Cyfryzacji w procesie zapewnienia pełnej skuteczności ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym oraz zapoznanie pracowników Ministerstwa Cyfryzacji z doświadczeniami przedsiębiorców związanymi ze stosowaniem obowiązujących obecnie przepisów o ochronie danych osobowych. Organizacja spotkania wpisuje się w ogólne założenie zapewnienia pełnej transparentności procesowi tworzenia nowych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie w terminie do 16 stycznia 2017 r. zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu na adres email: konsultacje.odo@mc.gov.pl

W zgłoszeniu prosimy wskazać: imię i nazwisko uczestnika oraz przedsiębiorstwo, które reprezentuje.

Zgłoszenia doręczone po wskazanym terminie, nie będą uwzględniane.

Każde przedsiębiorstwo może być reprezentowane przez wyłącznie jedną osobę. Ze względu na ograniczenia lokalowe, na spotkanie zaproszone zostanie wyłącznie pierwsze 60 zgłoszonych osób. Osoby które na podstawie kolejności zgłoszeń zostaną zaproszone na spotkanie otrzymają zwrotną wiadomość potwierdzającą ich udział w spotkaniu wraz z dodatkowymi informacji organizacyjnymi.

-----------------

UWAGA! Limit zgłoszeń na spotkanie został już wyczerpany. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie. By zapewnić jak najszerszy dostęp do informacji będących przedmiotem spotkania, zapewnimy jego transmisję on – line. Osoby, które na podstawie kolejności zgłoszeń zostaną zaproszone na spotkanie, otrzymały drogą elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa. 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka