Zarządzanie internetem

MC jest zaangażowane w kwestie zarządzania internetem od początku swojego istnienia. W tym projekcie znajdować się będą informacje na temat globalnej dyskusji o zarządzaniu internetem od początku 2014 roku.

 

Zarządzanie internetem

W ostatnich miesiącach nasiliła się dyskusja na temat Internetu, a następne dwa lata mogą być decydujące dla przyszłości obecnego modelu zarządzania Internetem. Na poziomie globalnym ścierają się dwie tendencje: z jednej strony poszanowania i ochrony wielostronnego modelu zarządzania Internetem, a z drugiej strony - tendencja do zwiększania zakresu kontroli i wpływu rządów na Internet. Stawką w tej dyskusji jest otwarty, wolny i niepodzielony Internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami bez narażania swojej prywatności. 

Wcześniejsze zaangażowanie MC w tym obszarze, przede wszystkim w negocjacje na temat nowego regulaminu telekomunikacyjnego można śledzić w projekcie: Międzynarodowe Regulacje Telekomunikacyjne (ITR). Z kolei bieżącą aktywność na forum ITU można śledzić w projekcie: Współpraca z ITU, Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.02.2018 09:14
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 27.02.2018 09:14
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl