Zespół zadaniowy do spraw Programu otwierania danych publicznych

Zastępca Kierownika Zespołu: sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Rozwoju

Zadania Zespołu 

 1. ocena stanu realizacji „Programu otwierania danych publicznych”, w szczególności upowszechniania standardów określonych w załączniku nr 1 do Programu oraz otwierania i udostępniania danych w portalu danepubliczne.gov.pl zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do Programu;
 2. wskazywanie kolejnych baz danych o znaczącym potencjale gospodarczym lub społecznym, z których dane powinny być otwarte i udostępnione w portalu danepubliczne.gov.pl
 3. opracowanie koncepcji i harmonogramu otwierania i udostępniania danych w portalu danepubliczne.gov.pl; z kolejnych baz danych z wykorzystaniem interfejsu programistycznego API; 
 4. identyfikacja barier prawnych ograniczających otwieranie danych publicznych i ich usuwaniem; 
 5. promowanie standardów i zasad otwartości danych publicznych oraz interoperacyjności w administracji publicznej, a także w ramach realizacji zadań publicznych we współpracy z innymi podmiotami. 

Zespół pełni również funkcję forum do wymiany przez jego członków dobrych praktyk i doświadczeń w otwieraniu danych publicznych.

Członkowie Zespołu:

 • Bartłomiej Grabski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Jerzy Materna, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
 • Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi    
 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Michał Woś, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Bartosz Cichocki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
 • Dominik Rozkrut, Prezes, Główny Urząd Statystyczny

Rolę operacyjną pełnią Pełnomocnicy ds. otwartości danych, pracujący w ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Głównym Urzędzie Statystycznym:

 • Agata Miazga (Ministerstwo Cyfryzacji)
 • Ewa Czumaj (Główny Urząd Statystyczny)        
 • Grzegorz Pochopień (Ministerstwo Edukacji Narodowej)        
 • Monika Waćkowska-Kabaczyńska (Ministerstwo Energii)    
 • Henryk Gryz (Ministerstwo Finansów)    
 • Marcin Ziubrzycki (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)    
 • Sandro Kuruliszwili (Ministerstwo Infrastruktury)    
 • Paweł Wesołowski (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)        
 • Piotr Kępski/ Katarzyna Nosek (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)     
 • płk Tomasz Żyto (Ministerstwo Obrony Narodowej)        
 • Marek Kulawczyk (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)        
 • Sławomir Mucha (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 • Agnieszka Krzemińska (Ministerstwo Rozwoju)    
 • Tomasz Śpiewak (Ministerstwo Sportu i Turystyki)        
 • Magdalena Górzyńska-Toye (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 • Jakub Wawrzyniak (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)    
 • Katarzyna Raczkiewicz (Ministerstwo Sprawiedliwości)        
 • Ryszard Walaszczyk (Ministerstwo Środowiska)
 • dr inż. Kajetan Wojsyk (Ministerstwo Zdrowia(CSIOZ))
 • Beata Żmijewska (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
 • Artur Lompart (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)  

Są to osoby wyznaczone do stałej współpracy przy wdrażaniu Programu otwierania danych publicznych, odpowiedzialne za zakres i terminy udostępniania danych przez poszczególne urzędy.

Kontakt

Zespół zadaniowy do spraw Programu otwierania danych publicznych 
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: +48222455544
e-mail: otwartedane@mc.gov.pl

Podstawa prawna

DECYZJA NR 10/2016 PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU RADY MINISTRÓW DO SPRAW CYFRYZACJI z dnia 30 września 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego do spraw „Programu otwierania danych publicznych”

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.09.2018 10:44
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 13.09.2018 10:44
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl