Zintegrowane usługi danych przestrzennych wzbogaciły krajowy geoportal

Mapy ilustracja

28 września 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji podjęło decyzję o włączeniu do Geoportalu (www.geoportal.gov.pl) trzech zintegrowanych usług WMS dotyczących: ewidencji gruntów i budynków, uzbrojenia terenu i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po dwóch miesiącach funkcjonowania, usługi mają już prawie 200.000.000 wywołań, co świadczy o dużym zainteresowaniu udostępnioną informacją.

Włączone do Geoportalu zbiorcze usługi WMS dotyczą danych, których prowadzenie jest rozproszone w powiatach czy gminach, a które często wykorzystywane są na poziomie szerszym, co wymaga zintegrowania informacji z kilku jednostek. Najwięcej zintegrowanych usług dotyczy ewidencji gruntów i budynków, a aktualne powiaty włączone do usługi zbiorczej przedstawia poniższy rysunek.

Włączone usługi zbiorcze posiadają następującą charakterystykę:

  • KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów – najważniejsza usługa obejmująca dane ewidencji gruntów i budynków z ponad 290 powiatów. Typowy wygląd informacji publikowanej w usłudze to działki i budynki.

  • KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu - obejmującą dane o uzbrojeniu terenu z ponad 40 powiatów. Typowy wygląd informacji w usłudze to przewody i urządzenia sieci uzbrojenia terenu.

Włącznie zbiorczych usług WMS do Geoportalu wpisuje się w politykę Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie Open Data oraz budowy sprawnej i opartej na aktualnych danych infrastruktury informacji przestrzennej państwa. Dodatkowym pozytywnym efektem podjętych działań jest wzrost wiarygodności informacji oferowanych w Geoportalu, bo te zawarte w usługach zintegrowanych pochodzą bezpośrednio z miejsca wytworzenia, czyli powiatów i gmin bez konieczności dodatkowych transferów.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.12.2017 08:39
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 07.12.2017 08:14
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk