W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

44,4 mln dla OSP działających poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym

04.04.2019

Jednostki ochotniczych straży pożarnych niewłączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w 2019 roku otrzymają 44,4 mln zł. MSWiA zatwierdziło tryb i zasady udzielania dotacji dla OSP w 2019 roku.

Teczka MSWiA leżąca na drewnianej powierzchni

Pieniądze przeznaczone będą na dofinansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, które wykonują jednostki OSP niewłączone do KSRG. Druhowie-ochotnicy dzięki tym środkom będą mogli kupić samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt w postaci motopomp i agregatów czy wyposażenia osobistego. W ramach zaplanowanej kwoty, 3 mln zł przekazane zostaną na dofinansowanie organizacji obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Turniejów Wiedzy Pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych.

Zgodnie z zatwierdzonym trybem, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozdysponuje  dotację na poszczególne województwa. Podzieli je na wydatki majątkowe - proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie oraz wydatki bieżące - proporcjonalnie do liczby jednostek OSP w województwie.

Następnie komendanci wojewódzcy otrzymają do podziału limit środków dotacji na dofinansowanie jednostek OSP na terenie swojego regionu. Później komendanci powiatowi i miejscy w porozumieniu z Zarządami Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP), opracują zestawienie potrzeb przedstawionych przez jednostki OSP. Informacja taka zostanie przekazana do komendanta wojewódzkiego PSP.  Będzie on odpowiedzialny za weryfikację zgłoszonych potrzeb i w porozumieniu z Zarządami Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP dokona podziału limitu środków na powiaty.

Proces przygotowania i składania ofert o dotacje przez jednostki OSP będzie odbywał się przez informatyczny System Obsługi Dofinansowań dla OSP.

{"register":{"columns":[]}}