W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj dofinansowanie kosztów zakupu wyrobów medycznych

Co chcę załatwić?

Uzyskać dofinansowanie kosztów zakupu wyrobów medycznych.

Kogo dotyczy?

Osób posiadających status weterana poszkodowanego -funkcjonariusza

Co przygotować?

 • Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w wyroby medyczne,
 • kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • kopię orzeczenia

- lub kopię wypisu z treści orzeczenia właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa

- albo kopię orzeczenia lekarza komisji lekarskiej MSWiA lub komisji lekarskiej ZUS ustalającego uszczerbek na zdrowiu związku z wypadkami przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • numer legitymacji weterana poszkodowanego - funkcjonariusza,
 • numer PESEL,
 • określenie wyrobu medycznego,
 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania,
 • wysokość kwoty refundacji wyrobu medycznego realizowanej przez NFZ,
 • wskazanie podmiotu, który zrealizuje zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • cenę wyrobu medycznego potwierdzoną przez realizatora zlecenia na odrębnym piśmie lub na wniosku.

Ile muszę zapłacić?

Złożenie wniosku jest nieodpłatne

Kiedy złożyć dokumenty?

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek można złożyć:

 • Osobiście, w godzinach od 8:15 do 16:00, do kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie ul. Domaniewska 36/38; 
 • lub wysłać pocztą na adres: Departament Zdrowia MSWiA, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38.

Co zrobi urząd?

MSWiA po weryfikacji złożonej dokumentacji i ustaleniu, że wnioskodawca spełnia wszystkie warunki aby uzyskać dofinansowanie na wskazany wyrób medyczny, dokonuje dofinansowania danego wyrobu medycznego

Jaki jest czas realizacji?

Czas realizacji jest uzależniony od złożoności sprawy. W sytuacji kiedy sprawa nie wymaga dodatkowych wyjaśnień jest realizowana w terminie 1 miesiąca.

Jak się odwołać?

Przepisy, dotyczące dofinansowania kosztów zakupu wyrobów medycznych weteranom poszkodowanym -funkcjonariuszom, nie przewidują trybu odwoławczego

Informacje dodatkowe 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 47 72 139 31,
 • 47 72 139 80.

Do pobrania

Materiały

Wniosek weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie do zaopatrzenia w wyroby medyczne
wniosek​_o​_dofinansowanie​_do​_zaopatrzenia​_w​_wyroby​_medyczne.pdf 0.11MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.11.2020 13:00 Marek Resler
Pierwsza publikacja:
21.11.2018 16:31 Adam Nowakowski
{"register":{"columns":[]}}