W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Grafika przedstawia flagę Ukrainy po lewej stronie, po prawej stronie tekst: Informacja dla uchodźców z Ukrainy.

Ulotka dotycząca nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną na terenie ich państwa, pierwsza strona.    Ulotka dotycząca nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną na terenie ich państwa, druga strona.

Materiały

Інформаційний бюлетень для громадян України, стор. 1
ulotka​_PESEL​_Ukraina​_awers.pdf 21.07MB
Інформаційний бюлетень для громадян України, стор. 2
ulotka​_PESEL​_Ukraina​_rewers.pdf 23.19MB

  

WOJEWÓDZTWO | ADRES PUNKTU RECEPCYJNEGO

 

Dolnośląskie

 • Dom studencki, Wrocław ul. Wittiga 4
 • Wrocław ul. Skarżyńskiego 36

Kujawsko-Pomorskie     

 • Hotel Kopernik, Toruń, ul. Wola Zamkowa 16
 • Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20

Lubelskie            

 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
 • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło
 • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
 • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji – Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • Hala OSiR, ul. Jana Zamojskiego 62a, 22-400 Zamość Zosin-Uściług
 • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircz
 • Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18J, 22-500 Hrubieszów Zosin-Uściług

Lubuskie             

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Łódzkie

 • Łódzki Dom Kultury, Łódź, ul. Traugutta 18

Małopolska

 • Kraków, Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych – ul. Pawia, 31-154 Kraków
 • Tarnów, Dworzec PKP
 • Olkusz Dworzec PKS

Mazowieckie

 • Ptak Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

Opolskie

 • Dom Studenta „Sokrates”, ul. Małopolska 22, 45-301 Opole

Podkarpackie

 • Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
 • Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
 • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
 • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny
 • Przemyśl dworzec kolejowy, Plac Legionów 1, 37-700 Przemyśl

Podlaskie

 • Dworzec PKP ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok

Pomorskie

 • Dom Harcerza, Gdańsk, ul. Za murami 2/10

Świętokrzyskie

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3

Śląskie

 • Punkt informacyjny Dworzec PKP Katowice, plac Wilhelma Szewczyka 2
 • Miejskie Centrum Kultury w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 2

Warmińsko-Mazurskie

 • Olsztyn, ul. Niepodległości 53/55 

Wielkopolska

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

Zachodniopomorskie

 • Al. Piastów 40A, Szczecin
INFOLINIA

+48 47 721 75 75

WIĘCEJ INFORMACJI

www.ua.gov.pl

Інформація для біженців з України

ВОЄВОДСТВО | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

 

Нижньосілезьке

 • Студентський гуртожиток, Вроцлав, вул. Віттіга, 4
 • Вроцлав, вул.. Скаржиньского, 36

Куявсько-Поморське

 • Готель «Копернік», Торунь, вул. Воля Замкова, 16
 • Бидґощ, вул. Зіґмунда Авґуста, 20

Люблінське            

 • Палац Суходольських, Ґмінний центр культури і туризму, вул. Паркова, 5, 22-175 Дорогуськ  – житловий масив
 • Прикордонний центр культури і відпочинку, вул. Спулдзельча, 8 22-540 Долгобичів
 • Обєднання шкіл у Городлі, вул. Пілсудського, 58 22-523 Городло
 • Початкова школа у Любичі Королівській (ззаду спортивного залу), вул. Яна Собєського,5 5, 22-680 Любича Королівська
 • Міський центр спорту і відпочинку у Холмі –вул. Ґранічна, 2A, 22-100 Холм
 • Грубешовський центр спорту і відпочинку – вул. Цєсєльчука, 2, 22-500 Грубешів
 • Центр спорту і відпочинку – алея Спортова, 8, 22-600 Томашів Люблінський
 • Зала Центру спорту і відпочинку, вул. Яна Замойського, 62a, 22-400 Замосць Зосін-Устилуг
 • Будинок Ґмінного культурного центру, вул. Криловська, 18, 22-530 Мірч
 • Об’єднання шкіл № 4 у Грубєшові, вул. Ґрабовецька 18J, 22-500 Грубешів Зосин-Устілуг

Любуське             

 • Любуське Воєводське управління у Ґожуві Великопольському, вул. Ягеллончика, 8, 66-400 Ґожув Великопольський

Лодзьке

 • Лодзький будинок культури, Лодзь, вул. Трауґутта, 18

Малопольське

 • Краків, Головний залізничний вокзал, біля входу на четвертий перон, з боку кас, вул. Павя, 31-154 Краків
 • Тарнув, Залізничний вокзал
 • Олькуш, Автовокзал

Мазовецьке

 • Ptak Warsaw Expo, алея Катовіцька, 62, 05-830 Надажин

Опольське

 • Студентський гуртожиток «Сократ», вул. Малопольська, 22 22, 45-301 Ополе

Підкарпатське

 • Клуб, Корчова 155, 37-552 Корчова
 • Спортивний зал – Медика285, 37-732 Медика
 • Початкова школа у м. Кровіца Сама, 183, 37-625 Кровіца Сама
 • Колишня початкова школа у Лодині,  Лодиня 41, 38-700 Устшикі Дольне
 • Центр торгівлі і складування Корчова Долина – Київський хол – Млини, 90, 37-552 Млини
 • Перемишль, Залізничний вокзал, пл. Легіонів, 1, 37-700 Перемишль

ПІДЛЯСЬКЕ

 • Залізничний вокзал, вул. Колейова, 9, 15-701 Білосток

Поморське

 • Дім харцера, Гданськ, вул. За мурами 2/10

Свєнтокшиське

 • Свєнтокшиське Воєводське управління у Кєльце, алея IX Сторіч Кєльце, 3

СІЛЕЗЬКЕ

 • Інформаційний пункт на залізничному вокзалі у Катовіце, пл. Вільгельма Шевчика, 2
 • Міський культурний центр у Катовіце, пл. Сілезьського Сейму, 2

Вармінсько-Мазурське

 • Ольштин, вул. Незалежності, 53/55

Великопольське

 • Міжнародний познанський ярмарок, вул. Глоговська, 14, Познань

Західнопоморське

 • Алея П’ястів, 40A, Шчецін
ГАРЯЧА ЛІНІЯ

+48 47 721 75 75

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

www.ua.gov.pl

Информация для беженцев из Украины

ВОЕВОДСТВО| АДЕРЕС РЕЦЕПЦИОННОГО ЦЕНТРА

 

Нижнесилезское

 • Студенческое общежитие, Вроцлав, ул. Виттига, 4
 • Вроцлав, ул. Скаржиньского, 36

Куявско-Поморское

 • Гостиница «Коперник», Торунь, ул. Воля Замкова, 16
 • Быдгощ, ул. Зигмунда Августа, 20

Люблинское           

 • Дворец Суходольских, Гминный центр культуры и туризма, ул. Парковая, 5, 22-175 Дорохуск – жилмассив
 • Приграничный Центр культуры и отдыха, ул. Спулдзельча, 8, 22-540 Долгобычев
 • Объединение школ в Городло, ул. Пилсудского, 58, 22-523 Городло
 • Начальная школа в Любыче Королевской (с задней стороны спортивного зала), ул. Яна III Собеского, 5, 22-680 Любыча Королевская
 • Городской центр спорта и отдыха в Холме – ул. Граничная, 2A, 22-100 Холм
 • Грубешовский центр спорта и отдыха  – ул. Цесельчука, 2, 22-500 Грубешов
 • Центр спорта и отдыха – алея Спортова, 8, 22-600 Томашов Люблинский
 • Зал Центра спорта и отдыха, ул. Яна Замойского, 62a, 22-400 Замосць Зосин-Устилуг
 • Здание Гминного культурного центра, ул. Крыловска, 18, 22-530 Мирч
 • Объединение школ № 4 в Грубешове, ул. Грабовецка, 18J, 22-500 Грубешов, Зосин-Устилуг

Любушское             

 • Любушское воеводское управление в Гожуве Великопольском, ул. Ягеллончика, 8, 66-400 Гожов Великопольский

Лодзьское

 • Лодзьский дом культуры, Лодзь, ул. Траугутта, 18

Малопольское

 • Краков, Главный железнодорожный вокзал, у входа на четвертый перрон со стороны билетных касс –ул. Павя, 31-154 Краков
 • Тарнов, Железнодорожный вокзал
 • Олькуш, Автовокзал

Мазовецкое

 • Ptak Warsaw Expo, Катовицкая аллея, 62, 05-830 Надажин

Опольское

 • Студенческое общежитие «Сократ», ул. Малопольская, 22 45-301 Ополе

Подкарпатское

 • Клуб, Корчова, 155, 37-552 Корчова
 • Спортивный зал – Медыка, 285, 37-732 Медыка
 • Начальная школа в местности Кровица Сама, 183, 37-625 Кровица Сама
 • Бывшая начальная школа в Лодыне,  Лодына 41, 38-700 Устшики Дольнэ
 • Центр торговли и складирования, Корчова долина – Киевский холл – Млыны, 90, 37-552 Млыны
 • Перемышль, железнодорожный вокзал, пл. Легионов, 1, 37-700 Перемышль

ПОДЛЯСКОЕ

 • Железнодорожный вокзал, ул. Колеёва, 9, 15-701 Белосток

Поморское

 • Дом харцера, Гданьск, ул. За мурами/За стенами, 2/10

Свентокшиское

 • Свентокшиское воеводское управление в Кельце, алея IX Столетий Кельце, 3

СИЛЕЗСКОЕ

 • Информационный пункт на железнодорожном вокзале в Катовице, пл. Вильгельма Шевчика, 2
 • Городской культурный центр в Катовице, пл. Силезского Сейма, 2

Варминьско-Мазурское

 • Ольштын, ул. Независимости 53/55

Великопольское

 • Международная познаньская ярмарка, ул. Глоговска, 14, Познань

Западно-поморское

 • Ал. Пястов, 40A, Шецин
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

+48 47 721 75 75

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.ua.gov.pl

Information for refugees from Ukraine

                                                                     

VOIVODSHIP | ADDRESS OF THE RECEPTION POINT

 

Dolnośląskie

 • Student House, Wrocław, 4 Wittiga Street
 • Wrocław, 36 Skarżyńskiego Street 

Kujawsko-Pomorskie     

 • Hotel Kopernik, Toruń, 16 Wola Zamkowa Street
 • Bydgoszcz, 20 Zygmunta Augusta Street

Lubelskie            

 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki (The Suchodolski Palace - Municipal Centre of Culture and Tourism), 5 Parkowa Street, 22-175 Dorohusk – an estate
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji (Border Centre of Culture and Recreation), 8 Spółdzielcza Street, 22-540 Dołhobyczów
 • Zespół Szkół w Horodle (Complex of Schools in Horodło), 58 Piłsudskiego Street, 22-523 Horodło
 • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej) (Primary School in Lubycza Królewska (sports hall facilities)), 5 Jana III Sobieskiego Street, 22-680 Lubycza Królewska
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie  (Municipal Sports and Recreation Centre in Chełm ) – 2A Graniczna Street, 22-100 Chełm
 • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Hrubieszów Sports and Recreation Centre) – 2 Ciesielczuka Street, 22-500 Hrubieszów
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji (Sports and Recreation Centre) – 8 Aleja Sportowa, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • Hala OSiR (The Sports and Recreation Centre Hall) – 62a Jana Zamojskiego Street, 22-400 Zamość Zosin-Uściług
 • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury (Municipal Cultural Centre building) - 18 Kryłowska Street, 22-530 Mircz
 • Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie (School Complex No. 4 in Hrubieszów), 18J Grabowiecka Street, 22-500 Hrubieszów Zosin-Uściług

Lubuskie             

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie Voivodship Office in Gorzów Wielkopolski), 8 Jagiellończyka Street, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Łódzkie

 • Łódzki Dom Kultury (Łódzki Cultural Centre), Łódź, 18 Traugutta Street

Małopolska

 • Kraków, Dworzec Główny (Main Railway Station), at the entrance to the fourth platform from the ticket offices) – Pawia Street, 31-154 Kraków
 • Tarnów, PKP Railway Station 
 • Olkusz, PKS Bus Station

Mazowieckie

 • Ptak Warsaw Expo, 62 Katowicka Avenue, 05-830 Nadarzyn

Opolskie

 • Dom Studenta „Sokrates” (Student House “Sokrates”), 22 Małopolska Street, 45-301 Opole

Podkarpackie

 • Świetlica (Recreation Room), 155 Korczowa Street, 37-552 Korczowa
 • Hala sportowa (Sports hall)– Medyka 285, 37-732 Medyka
 • Szkoła Podstawowa (Primary School) in Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie (Former Primary School in Łodyna), Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
 • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina (Trade and Storage Centre the Korczowa Valley) – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny

Przemyśl 

 • Dworzec kolejowy (railway station), 1 Plac Legionów, 37-700 Przemyśl

Podlaskie

 • PKP Railway Station, 9 Kolejowa Street, 15-701 Białystok

Pomorskie

 • Dom Harcerza (Scout House), Gdańsk, 2/10 Za murami Street

Świętokrzyskie

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (Świętokrzyskie Voivodship Office in Kielce), 3 Al. IX Wieków Kielc

Śląskie

 • PKP Railway Station Information Point, Katowice, 2 Wilhelma Szewczyka Square
 • Miejskie Centrum Kultury w Katowicach (Municipal Cultural Centre in Katowice) - 2 Sejmu Śląskiego Square

Warmińsko-Mazurskie

 • Olsztyn, 53/55 Niepodległości Street

Wielkopolska

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie (Poznań International Fair), 14 Głogowska Street, Poznań

Zachodniopomorskie

 • 40A Al. Piastów, Szczecin
HOTLINE

+48 47 721 75 75

MORE INFORMATION

www.ua.gov.pl

Wideo

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}