W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

Informacji szczegółowych udziela Punkt Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - telefonicznie pod numerem telefonu: 222 500 112.

Petycje można: 

 1. przesłać listownie, na adres: 
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
  02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5;
 2. przesłać faksem, na numer: 22 601 53 23;
 3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
 4. doręczyć osobiście:

  na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biurze Przepustek MSWiA, które znajduje się na parterze budynku w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00

  lub

  w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15;
   
 5. złożyć ustnie do protokołu: w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15.

Biuro Przepustek MSWiA dostosowane jest architektonicznie do potrzeb osób osób mających trudności w poruszaniu się.

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Jakie informacje musi zawierać petycja

Petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 8, 12-345 Gniezno).

Jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma.

W petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja dla osób, które chcą złożyć petycję przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Jęzkowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2012 r., poz. 986): osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. 

Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach petycji przez członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przyjęte zostało, że dyżury członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych związane z przyjmowaniem obywateli w sprawach petycji odbywają się w piątki - w godzinach od 14:00 do 16:00.

Klienci zainteresowani rozmową z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji proszeni są o składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat rozmowy. Zgłoszenia mogą być składane listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, a także osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszenie można uzupełnić o wskazanie numeru telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia niezawierające  danych klienta, tj. imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.

O wyznaczeniu terminu spotkania z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, klienci powiadamiani są pisemnie.

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula​_petycje.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.10.2019 09:03 Magdalena Jakubiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Ministra
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż petycję 16.0 01.03.2022 07:45 Joanna Ćmiel
Złóż petycję 15.0 20.01.2022 14:35 Joanna Ćmiel
Złóż petycję 14.0 11.01.2022 14:35 Piotr Świątkowski
Złóż petycję 13.0 06.12.2021 11:37 Kinga Zając
Złóż petycję 12.0 17.06.2021 16:33 Magdalena Jakubiak
Złóż petycję 11.0 02.06.2021 14:47 Karolina Ołtarzewska
Złóż petycję 10.0 30.04.2021 10:56 Magdalena Jakubiak
Złóż petycję 9.0 26.02.2021 13:09 Joanna Ćmiel
Złóż petycję 8.0 25.02.2021 14:11 Joanna Ćmiel
Złóż petycję 7.0 29.01.2021 12:49 Joanna Ćmiel
Złóż petycję 6.0 29.12.2020 15:07 Joanna Ćmiel
Złóż petycję 5.0 17.12.2020 14:51 Joanna Ćmiel
Złóż petycję 4.0 30.11.2020 15:31 Joanna Ćmiel
Złóż petycję 3.0 16.03.2020 09:44 Joanna Ćmiel
Złóż petycję 2.0 13.03.2020 22:30 Karolina Ołtarzewska
Złóż petycję 1.0 21.10.2019 09:03 Magdalena Jakubiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}