W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj patronat

Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu honorowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w komitecie honorowym proszony jest o:

 • skierowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pisma w sprawie patronatu co najmniej 2 miesiące przed dniem, w którym planowane jest rozpoczęcie przedsięwzięcia,
 • dołączenie do pisma wypełnionego Formularza przyznania patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • przesłanie pisma wraz z wypełnionym formularzem:
 1. pocztą elektroniczną na adres: patronaty@mswia.gov.pl lub
 2. pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Dodatkowe informacje nt. przyznawania patronatu honorowego/udziału w komitecie honorowym

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmuje patronatem honorowym lub przyjmuje zaproszenie do komitetu honorowego przedsięwzięcia o tematyce bezpośrednio związanej z zakresem działania ministra właściwego do spraw wewnętrznych; administracji; wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy;
 • decyzja Ministra w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy;
 • Minister nie obejmuje patronatem honorowym lub nie bierze udziału w komitecie honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym;
 • Minister może odmówić objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym bez podania przyczyny;
 • zgoda Ministra na objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na użyczenie nazwy/logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia;
 • objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, merytorycznego lub organizacyjnego oraz osobistego udziału Ministra w danym przedsięwzięciu;
 • w przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję lub na 1 rok;
 • Minister obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia lub przyjmuje zaproszenie do udziału w komitecie honorowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach patronat/udział w komitecie honorowym/ obejmowany jest przez: Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – postępowanie analogiczne, jak w przypadku patronatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Materiały

Formularz przyznania patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
formularz​_uzyskaj​_patronat​_MSWiA.docx 0.02MB

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula​_patronaty​_MSWiA.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2019 16:11 Karolina Ołtarzewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Komunikacji Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj patronat 8.0 14.03.2024 15:35 Joanna Ćmiel
Uzyskaj patronat 7.0 25.08.2022 17:36 Kinga Zając
Uzyskaj patronat 6.0 25.08.2022 16:57 Kinga Zając
Uzyskaj patronat 5.0 13.01.2022 10:30 Joanna Ćmiel
Uzyskaj patronat 4.0 13.01.2022 10:27 Joanna Ćmiel
Uzyskaj patronat 3.0 15.01.2021 12:30 Karolina Ołtarzewska
Uzyskaj patronat 2.0 09.10.2020 10:58 Magdalena Jakubiak
Uzyskaj patronat 1.0 18.10.2019 16:11 Karolina Ołtarzewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}