W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj akredytację bezpieczeństwa dla działań dotyczących usługi PRS Galileo

Podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą przy usłudze PRS, które chcą:

  1. rozpocząć współpracę,
  2. rozszerzyć zakres współpracy na kilka lokalizacji lub zmienić lokalizację,
  3. dodać/usunąć lub zmienić kategorię akredytacji,
  4.  wystąpić o przedłużenie/odnowienie akredytacji, 

powinny wypełnić formularz dostępny niżej, a następnie przedłożyć go w CPA Polska:

  • w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym na adres:

CPA Polska, Departament Teleinformatyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 

(W celu przyspieszania rozpoczęcia procedury związanej z udzieleniem akredytacji dopuszczalne jest przesłanie dodatkowo skanu podpisanego wniosku drogą elektroniczną na adres: kontakt.cpa@mswia.gov.pl)

lub

  • w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią, poprzez platformę ePUAP lub przesyłając go drogą elektroniczną na adres: kontakt.cpa@mswia.gov.pl

Na podstawie wypełnionego formularza oraz informacji zebranych na temat wnioskującego podmiotu CPA Polska podejmuje decyzję o przesłaniu bądź nieprzesłaniu do SAB wniosku 
o akredytację bezpieczeństwa dla danego podmiotu gospodarczego. Po akceptacji takiego wniosku, SAB udziela podmiotowi gospodarczemu odpowiedniej akredytacji.

W przypadku, kiedy podmiot posiada kilka lokalizacji/filii, w których będzie prowadził działalność związaną z PRS, należy zdefiniować we wniosku, dla  których lokalizacji i w jakiej kategorii podmiot wnioskuje o akredytację. Akredytacja udzielana jest odrębnie dla każdej kategorii i każdej lokalizacji.

Po otrzymaniu przez podmiot gospodarczy akredytacji SAB, Zespół CPA Polska może na  wniosek podmiotu i w jego imieniu wystąpić do Komisji Europejskiej o dostarczenie dokumentów dotyczących usługi PRS Galileo potrzebnych do realizacji projektów lub prowadzenia działań dotyczących PRS.

Więcej informacji na temat ogłaszanych przetargów i projektów pilotażowych oraz systemu Galileo, w tym usługi PRS, można znaleźć na stronie https://www.euspa.europa.eu/

Odpowiedzi na pytania dotyczące akredytacji bezpieczeństwa dla działań dotyczących usługi PRS Galileo udziela:

Marta Wachowiak
Departament Teleinformatyki MSWiA
e-mail: kontakt.cpa@mswia.gov.pl
tel.: 47 72 818 16 / 694 444 150

Materiały

Formularz zgłoszeniowy uzyskania akredytacji bezpieczeństwa dla działań dotyczących usługi PRS Galileo
formularz​_zgloszeniowy​_akredytacja​_sab​_21022023.docx 0.03MB
Kategorie akredytacji SAB i warunki konieczne do ich spełnienia
kategorie​_akredytacji​_SAB​_i​_warunki​_konieczne​_do​_ich​_spelnienia.pdf 0.57MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.05.2024 09:59 Joanna Ćmiel
Pierwsza publikacja:
20.03.2019 11:43 Joanna Ćmiel
{"register":{"columns":[]}}