W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Służba Zdrowia MSWiA

Departament Zdrowia

Zakresu działania Departamentu Zdrowia:

 1. prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami opieki zdrowotnej”, w szczególności związanych z:
  • nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów zakładów opieki zdrowotnej,
  • funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej,
  • przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej,
  • planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. prowadzenie spraw związanych z nadzorem, w tym kontrolą nad służbą medycyny pracy, w jednostkach podległych Ministrowi;
 3. wykonywanie zadań z zakresu programów zdrowotnych i promocji zdrowia, których realizacja należy do Ministra;
 4. prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
 5. organizacja zintegrowanego ratownictwa medycznego i służby krwi w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;
 6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
 7. prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu, którym status weterana poszkodowanego został nadany przez Ministra, do świadczeń opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej oraz dofinansowania kosztów wyrobów medycznych;
 8. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych w centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;
 9. sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji lekarskich, z tym, że w zakresie nadzoru nad rejonowymi komisjami lekarskimi – za pośrednictwem przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej, w tym kontrola działalności Centralnej Komisji Lekarskiej; 
 10. prowadzenie spraw dotyczących kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów będących funkcjonariuszami lub zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej;
 11. gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej.  

 

Kontakt

Dyrektor:

Krzysztof Wawro

Zastępcy Dyrektora:

Agata Ziółkowska-Serzycka

Adres:

Departament Zdrowia MSWiA
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Sekretariat:

tel. 22 601 19 26
fax 22 601 57 24
dz@mswia.gov.pl

Wydziały:

 • Wydział Nadzoru: 
  tel. 22 601 39 53
 • Wydział Ekonomiczny i Inwestycji
  tel. 22 601 31 63 
 • Wydział Zdrowia Publicznego
  tel. 22 601 39 31
 • Wydział Organizacyjno-Prawny
  tel. 22 601 33 78
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Komisji Lekarskich i Praw Pacjenta
  tel. 22 601 39 32
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  tel. 22 601 49 07
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.10.2020 08:34 Joanna Ćmiel
Pierwsza publikacja:
23.04.2019 10:27 Karolina Ołtarzewska