W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Służba Zdrowia MSWiA

Departament Zdrowia

Zakresu działania Departamentu Zdrowia:

 1. prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami opieki zdrowotnej”, w szczególności związanych z:
  • nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów zakładów opieki zdrowotnej,
  • funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej,
  • przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej,
  • planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. prowadzenie spraw związanych z nadzorem, w tym kontrolą nad służbą medycyny pracy, w jednostkach podległych Ministrowi;
 3. wykonywanie zadań z zakresu programów zdrowotnych i promocji zdrowia, których realizacja należy do Ministra;
 4. organizacja zintegrowanego ratownictwa medycznego i służby krwi w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu, którym status weterana poszkodowanego został nadany przez Ministra, do świadczeń opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej oraz dofinansowania kosztów wyrobów medycznych;
 7. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych w centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;
 8. sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji lekarskich, z tym, że w zakresie nadzoru nad rejonowymi komisjami lekarskimi – za pośrednictwem przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej, w tym kontrola działalności Centralnej Komisji Lekarskiej; 
 9. prowadzenie spraw dotyczących kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów będących funkcjonariuszami lub zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej;
 10. gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej.  

 

Kontakt

Dyrektor:

Maja Milewska

Zastępcy Dyrektora:

Agata Ziółkowska-Serzycka

 

 

Adres:

Departament Zdrowia MSWiA
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Sekretariat:

tel. 22 601 19 26
fax 22 601 57 24
sekretariat.dz@mswia.gov.pl

Wydziały:

 • Wydział Nadzoru: 
  tel. 22 601 39 53
 • Wydział Ekonomiczny i Inwestycji
  tel. 22 601 31 63
 • Wydział Organizacyjno-Prawny
 • tel. 22 601 33 78
 • Wydział Zdrowia Publicznego
  tel. 22 601 39 31
 • Zespół do Spraw Projektów
  tel. 22 601 13 08
 • Zespół do Spraw Strategii i Analiz
  tel. 22 601 35 59
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.03.2023 08:30 Marek Resler
Pierwsza publikacja:
23.04.2019 10:27 Karolina Ołtarzewska
{"register":{"columns":[]}}