W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,
 • wysłać e-mail na adres: kontakt@mswia.gov.pl,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 222 500 112,
 • spotkać się osobiście w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Rakowieckiej 2A, na pierwszym piętrze biura przepustek MSWiA. Godziny przyjęć interesantów podane są na stronie internetowej Ministerstwa.

W kontakcie z naszym Ministerstwem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z:

 • usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Ministerstwa co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą  (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Możliwość realizacji wizyty uzależniona może być od ogólnych i bieżących zasad organizacji przyjęć klientów w MSWiA, zawartych w komunikatach na stronie internetowej urzędu.

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób: pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591  Warszawa, mailem na adres e-mail: kontakt@mswia.gov.pl.

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016),

 • pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i osób starszych:

 • Do budynku biura przepustek przy ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie można się dostać po schodach lub zewnętrzną windą dla osób z niepełnosprawnością. Winda jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Z budynku biura przepustek przy ul. Rakowieckiej 2A na teren wewnętrzny kompleksu budynków MSWiA przy ul. Batorego 5 można wyjść po schodach lub pochylnią dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Do wejścia głównego budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie prowadzą schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, w pobliżu pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Wejście do budynku jest możliwe przez bramki kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 dostosowane architektonicznie są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz piętrach 1-4.
 • W budynku znajdują się 4 windy, które znajdują się przy klatkach schodowych po lewej i prawej stronie od wejścia głównego.
 • W każdym pionie windowym znajduje się jedna winda o gabarytach kabiny pozwalających na przewożenie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku na parterze znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim, a na każdym z pięter od 1 do 4 znajduje się jedna taka toaleta. Toalety te znajdują się w pobliżu wind.
 • Przy budynku MSWiA przy ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie (siedziba m.in. Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA) miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Do budynku MSWiA przy ul. Rakowieckiej 2A można dostać się po schodach lub zewnętrzną windą przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowano parter budynku przy ul. Rakowieckiej 2A. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • Do budynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie wyznaczone są miejsca parkingowe wyłącznie na terenie parkingu administrowanego przez Komendę Główną Policji.
 • Wejście do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 jest możliwe przez bramki kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.
 • Na parterze budynku (po lewej stronie za bramkami) znajduje się toaleta przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Kabiny wind mają gabaryty umożliwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących:

 • We wszystkich windach w budynku przy ul. Batorego 5 w Warszawie zainstalowano przyciski z alfabetem Braille'a oraz wyświetlana jest informacja o numerze piętra w barwach kontrastowych.
 • W trzech windach w budynku przy ul. Batorego 5 w Warszawie jest odczytywana informacja o numerze piętra. We wszystkich windach sygnał dźwiękowy informuje, kiedy drzwi się otwierają i zamykają.
 • W budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie znajdują się dwie windy, w których zainstalowano przyciski z alfabetem Braille'a oraz wyświetlana jest informacja o numerze piętra w barwach kontrastowych.

Materiały

Tekst łatwy do czytania
Tekst​​_łatwy​​_do​​_czytania.pdf 1.72MB
Informacja o MSWiA - tekst odczytywalny maszynowo
informacja​​_o​​_MSWiA​_tekst​​_do​_odczytu​_maszynowego.DOC 0.05MB

Wideo

{"register":{"columns":[]}}