W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Koordynator do spraw dostępności

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w związku realizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wyznaczył w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

 1. Panią Ewę Sadowską do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej,
 2. Pana Adama Soleckiego do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności architektonicznej. 
   

Do zadań koordynatorów ds. dostępności należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ministerstwo,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia przez Ministerstwo planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy,
 • monitorowanie działalności Ministerstwa w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

 1. Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Ewa Sadowska
 1. Koordynator do spraw dostępności architektonicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Adam Solecki

Wnioski o zapewnienie dostępności

Od 6 września 2021 r. każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym. Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi będą mogli także złożyć wnioski i skargi, o których mowa w rozdziale 4 ustawy.

Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebami wymaga zapewnienia dostępności, aby załatwić swoją sprawę urzędową w danym podmiocie publicznym lub skorzystać z jego usług - będzie mogła złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Natomiast jeśli:

 1. pomimo wniesienia wniosku podmiot publiczny nie zapewni dostępności w przeciągu 14 dni i nie poinformuje, że potrzebuje na to więcej czasu,
 2. podmiot publiczny poinformuje, że potrzebuje więcej czasu, ale nie zapewni dostępności (ma maksymalnie 2 miesiące na zapewnienie dostępności),
 3. podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności (nawet jeśli zapewni dostęp alternatywny)

- będzie można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Na wniesienie skargi osoba ze szczególnymi potrzebami ma 30 dni od upływu terminu, w którym podmiot publiczny miał zapewniać dostępność po złożeniu ww. wniosku (14 dni, lub maksymalnie 2 miesiące). Wnosząc wniosek i skargę trzeba spełnić wymagania formalne np. podać dane kontaktowe, czy wskazać konkretne bariery, które utrudniły lub uniemożliwiły dostępność. Szczegółowe wymagania formalne opisano w art. 30 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy.

Materiały

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
wniosek​_o​_zapewnienie​_​_dostępności​_cyfrowej.doc 0.04MB
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej
wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepności​_architektonicznej​_i​_komunikacyjno-informacyjnej.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}