Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Obowiązujące dokumenty

Pomoc dla osób fizycznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  zatwierdził zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych Pobierz plik: pdf Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Rozmiar : 0.43MB

Zasady - tekst z 24 czerwca 2016 r. Pobierz plik: pdf Zasady - tekst z 24 czerwca 2016 r.

Rozmiar : 0.48MB

Zmiana zasad - 17 sierpnia 2017 r. Pobierz plik: pdf Zmiana zasad - 17 sierpnia 2017 r.

Rozmiar : 2.19MB

Zmiana zasad - 29 sierpnia 2017 r. Pobierz plik: pdf Zmiana zasad - 29 sierpnia 2017 r.

Rozmiar : 0.64MB

Zmiana zasad - 25 maja 2018 r. Pobierz plik: pdf Zmiana zasad - 25 maja 2018 r.

Rozmiar : 0.28MB

Pomoc dla JST

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 marca br. zatwierdził nowe wytyczne w sprawie uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Wytyczne te wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wytyczne dotyczące powodzi i innych klęsk żywiołowych - z wyłączeniem osuwisk i erozji brzegu morskiego

Wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości Pobierz plik: pdf Wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości

Rozmiar : 0.41MB

zał. 1 do wytycznych powodziowych - wykaz dokumentów Pobierz plik: doc zał. 1 do wytycznych powodziowych - wykaz dokumentów

Rozmiar : 0.03MB

zał. 2 do wytycznych powodziowych - wzór umowy Pobierz plik: doc zał. 2 do wytycznych powodziowych - wzór umowy

Rozmiar : 0.08MB

zał. 2 do wytycznych powodziowych - rozliczenie końcowe Pobierz plik: doc zał. 2 do wytycznych powodziowych - rozliczenie końcowe

Rozmiar : 0.05MB

Wytyczne dotyczące osuwisk

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego Pobierz plik: pdf Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego

Rozmiar : 0.49MB

zał. 1 do wytycznych osuwiskowych - zestawienie zadań Pobierz plik: docx zał. 1 do wytycznych osuwiskowych - zestawienie zadań

Rozmiar : 0.02MB

zał. 2 do wytycznych osuwiskowych - wykaz dokumentów Pobierz plik: doc zał. 2 do wytycznych osuwiskowych - wykaz dokumentów

Rozmiar : 0.03MB

zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - wzór umowy Pobierz plik: doc zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - wzór umowy

Rozmiar : 0.08MB

zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - rozliczenie końcowe Pobierz plik: doc zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - rozliczenie końcowe

Rozmiar : 0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 13:16
Osoba publikująca: Adam Nowakowski
Zmodyfikowano: 04.01.2019 13:16
Osoba modyfikująca: Adam Nowakowski