W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Obowiązujące dokumenty

Pomoc dla osób fizycznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  zatwierdził zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Materiały

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
zasady​_usuwanie​_skutkow​_klesk​_osoby.pdf 0.43MB
Zasady - tekst z 24 czerwca 2016 r.
zasady​_24​_06​_2016.pdf 0.48MB
Zmiana zasad - 17 sierpnia 2017 r.
zmiana​_zasad​_17​_08​_2017.pdf 2.19MB
Zmiana zasad - 29 sierpnia 2017 r.
zmiana​_zasad​_29​_08​_2017.pdf 0.64MB
Zmiana zasad - 25 maja 2018 r.
zmiana​_zasad​_z​_25​_05​_2018.pdf 0.28MB

Pomoc dla JST

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 marca br. zatwierdził nowe wytyczne w sprawie uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Wytyczne te wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wytyczne dotyczące powodzi i innych klęsk żywiołowych - z wyłączeniem osuwisk i erozji brzegu morskiego

Materiały

Wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości
Wytyczne​_powodziowe.pdf 0.41MB
zał. 1 do wytycznych powodziowych - wykaz dokumentów
Zalacznik​_nr​_1​_do​_Wytycznych​_powodziowych.doc 0.03MB
zał. 2 do wytycznych powodziowych - wzór umowy
Zalacznik​_nr​_2​_do​_Wytycznych​_powodziowych​_-​_wzor​_umowy.doc 0.08MB
zał. 2 do wytycznych powodziowych - rozliczenie końcowe
Zalacznik​_nr​_2​_do​_Wytycznych​_powodziowych​_-​_rozliczenie​_koncowe.doc 0.05MB

Wytyczne dotyczące osuwisk

Materiały

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego
Wytyczne​_-​_osuwiskowe.pdf 0.49MB
zał. 1 do wytycznych osuwiskowych - zestawienie zadań
Zalacznik​_nr​_1​_-​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_-​_zestawienie​_zadan.docx 0.02MB
zał. 2 do wytycznych osuwiskowych - wykaz dokumentów
Zalacznik​_nr​_2​_-​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_-​_dokumenty.doc 0.03MB
zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - wzór umowy
Zalacznik​_nr​_3​_-​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_-​_wzor​_umowy.doc 0.08MB
zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - rozliczenie końcowe
Zalacznik​_nr​_3​_-​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_-​_rozliczenie​_koncowe.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.10.2019 11:57 Joanna Ćmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.0 28.10.2020 18:12 Magdalena Jakubiak
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.0 04.10.2019 11:57 Joanna Ćmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP