W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Obowiązujące dokumenty

Pomoc dla osób fizycznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  zatwierdził zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Materiały

Zasady Udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa z części 85 - Budżety wojewodów, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
zasady​_udzielania​_pomocy​_finansowej​_ze​_srodkow​_budzetu​_panstwa​_na​_przeciwdziałanie​_i​_usuwanie​_skutkow​_klesk​_zywiolowych​_w​_formie​_zasilkow​_celowych​_2022-04-20.doc 0.13MB
Zasady udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa z części 85 - Budżety wojewodów, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
skan​_zasady​_udzielania​_pomocy​_finansowej​_ze​_srodkow​_budzetu​_panstwa​_na​_przeciwdziałanie​_i​_usuwanie​_skutkow​_klesk​_zywiolowych​_w​_formie​_zasilkow​_celowych​_2022-04-20.pdf 3.46MB
Załączniki 3-5 do Zasad udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych
zalaczniki​_3-5​_do​_zasad​_udzielania​_pomocy​_finansowej​_ze​_srodkow​_budzetu​_panstwa​_​_przeciwdzialanie​_i​_usuwanie​_skutkow​_klesk​_zywiolowych​_​_w​_formie​_zasilkow​_celowych​_2022-04-20.XLS 0.12MB
Załączniki 3-5 do Zasad udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych
skan​_zalaczniki​_3-5​_do​_zasad​_udzielania​_pomocy​_finansowej​_ze​_srodkow​_budzetu​_panstwa​_​_przeciwdzialanie​_i​_usuwanie​_skutkow​_klesk​_zywiolowych​_​_w​_formie​_zasilkow​_celowych​_2022-04-20.pdf 1.02MB

Pomoc dla osób fizycznych - archwialne

Materiały

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
zasady​_usuwanie​_skutkow​_klesk​_osoby.pdf 0.43MB
Zasady - 24 czerwca 2016 r.
zasady​_24​_06​_2016.pdf 0.48MB
Zmiana zasad - 17 sierpnia 2017 r.
zmiana​_zasad​_17​_08​_2017.pdf 2.19MB
Zmiana zasad - 29 sierpnia 2017 r.
zmiana​_zasad​_29​_08​_2017.pdf 0.64MB
Zmiana zasad - 25 maja 2018 r.
zmiana​_zasad​_z​_25​_05​_2018.pdf 0.28MB
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
zasady​_usuwania​_skutkow​_klesk​_osoby​_fizyczne.DOCX 0.04MB
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - skan
zasady​_usuwania​_skutkow​_klesk​_skan.pdf 3.02MB
Załączniki - zbiorcze listy zasiłków celowych (wersja dostępna)
zalaczniki​_listy​_zasilki​_celowe.XLS 0.07MB
Załączniki - zbiorcze listy zasiłków celowych (skan)
zalaczniki​_lista​_zasilki​_celowe​_skan.pdf 1.03MB

Pomoc dla JST

Materiały

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
wytyczne​_dotacje​_celowe​_infrastruktura​_kleska​_zywiolowa.DOCX 0.02MB
Załącznik do wytycznych
załacznik​_do​_wytycznych​_infrastruktura.XLS 0.03MB
Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej - skan
wytyczne​_dotacje​_celowe​_infrastruktura​_kleska​_zywiolowa.PDF 1.90MB
Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego
wytyczne​_dotacje​_celowe​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_lub​_erozja​_brzegu​_morskiego.DOCX 0.03MB
Załączniki do wytycznych
załączniki​_do​_wytycznych​_osuwiskowych.XLS 0.05MB
Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego - skan
wytyczne​_dotacje​_celowe​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_lub​_erozja​_brzegu​_morskiego.PDF 2.32MB

Pomoc dla JST - archiwalne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 marca br. zatwierdził nowe wytyczne w sprawie uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Wytyczne te wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wytyczne dotyczące powodzi i innych klęsk żywiołowych - z wyłączeniem osuwisk i erozji brzegu morskiego

Materiały

Wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości
Wytyczne​_powodziowe.pdf 0.41MB
zał. 1 do wytycznych powodziowych - wykaz dokumentów
Zalacznik​_nr​_1​_do​_Wytycznych​_powodziowych.doc 0.03MB
zał. 2 do wytycznych powodziowych - wzór umowy
Zalacznik​_nr​_2​_do​_Wytycznych​_powodziowych​_-​_wzor​_umowy.doc 0.08MB
zał. 2 do wytycznych powodziowych - rozliczenie końcowe
Zalacznik​_nr​_2​_do​_Wytycznych​_powodziowych​_-​_rozliczenie​_koncowe.doc 0.05MB

Wytyczne dotyczące osuwisk

Materiały

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego
Wytyczne​_-​_osuwiskowe.pdf 0.49MB
zał. 1 do wytycznych osuwiskowych - zestawienie zadań
Zalacznik​_nr​_1​_-​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_-​_zestawienie​_zadan.docx 0.02MB
zał. 2 do wytycznych osuwiskowych - wykaz dokumentów
Zalacznik​_nr​_2​_-​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_-​_dokumenty.doc 0.03MB
zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - wzór umowy
Zalacznik​_nr​_3​_-​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_-​_wzor​_umowy.doc 0.08MB
zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - rozliczenie końcowe
Zalacznik​_nr​_3​_-​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_-​_rozliczenie​_koncowe.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.10.2019 11:57 Joanna Ćmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7.0 21.04.2022 11:48 Joanna Ćmiel
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.0 21.04.2022 11:32 Joanna Ćmiel
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.0 30.06.2021 12:09 Alicja Zakrzewska
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.0 15.04.2021 16:17 Joanna Ćmiel
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.0 15.04.2021 13:15 Joanna Ćmiel
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.0 28.10.2020 18:12 Magdalena Jakubiak
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.0 04.10.2019 11:57 Joanna Ćmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}