W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry

 

Departament Prawny
 

 • rejestr aktów normatywnych wydawanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
   

Departament Zdrowia
 

 • rejestr osób uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

 • rejestr umów dotyczących przekazywania przez Ministra środków finansowych zakładom opieki zdrowotnej MSWiA lub innym jednostkom.
   

Biuro Administracyjne
 

 • rejestr nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie i użytkowaniu Ministerstwa 
   

Departament Zezwoleń i Koncesji
 

 • rejestr nabytych lub objętych przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, a także na podstawie wydanego przez ten organ zezwolenia,

 • rejestr wydanych zezwoleń na nabywanie nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców oraz na nabywanie lub obejmowanie przez cudzoziemców akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
   

Biuro Ministra
 

 • rejestr spraw wpływających do komórki, w tym rejestr skarg i wniosków,

 • rejestr interpelacji, zapytań, dezyderatów, interwencji i oświadczeń poselskich i senatorskich oraz wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.
   

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 

 • rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości
 • urzędowy rejestr gmin
   

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 

 • rejestr decyzji i zarządzeń Dyrektora Generalnego,
 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Generalnego.
   

Departament Porządku Publicznego
 

 • rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego 

Prowadzenie rejestru wynika z art. 44 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia  3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego. 

 • rejestr lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego

Prowadzenie rejestru wynika z art. 60 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze 
oraz zarządzenia Nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. 
w sprawie rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego.
 

Ewidencje

 

Departament Administracji Publicznej
 

 • ewidencja osób wyróżnionych Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
   

Departament Kontroli
 

 • ewidencja spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową
   

Departament  Prawny
 

 • ewidencja pełnomocnictw i upoważnień Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
   

Biuro Administracyjne
 

 • ewidencja zagospodarowania pomieszczeń w obiektach Ministerstwa


Biuro Finansowe
 

 • ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia Ministerstwa

 • ewidencja księgowa Ministerstwa

 • ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych użytkowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

 • ewidencja ilościowo-wartościowa obcych składników majątku będących w użytkowaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa

 • ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu innych jednostek
   

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 

 • ewidencja pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego


Departament Porządku Publicznego
 

 • ewidencja przeszkód lotniczych pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Ewidencja prowadzona jest zgodnie z art. 871 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz § 58 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.
W ewidencji przeszkód lotniczych pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw wewnętrznych nie zaewidencjonowano wpisów.
 

Archiwa

Departament Prawny

 
W zasobach archiwalnych znajdują się :
 

 • Dzienniki Ustaw od 1918 r.,
 • Monitory Polskie od 1948 r.,

 • Dziennik Urzędowe MSW i MSWiA od 1955 r.,
 • zarządzenia i decyzje wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1990 r.,
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.08.2019 15:06 Joanna Ćmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Komunikacji Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry, ewidencje, archiwa 24.0 03.01.2023 08:39 Malwina Rysak
Rejestry, ewidencje, archiwa 23.0 02.01.2023 15:43 Malwina Rysak
Rejestry, ewidencje, archiwa 22.0 23.12.2022 10:58 Malwina Rysak
Rejestry, ewidencje, archiwa 21.0 23.12.2022 10:58 Malwina Rysak
Rejestry, ewidencje, archiwa 20.0 21.10.2022 16:12 Malwina Rysak
Rejestry, ewidencje, archiwa 19.0 21.10.2022 16:03 Malwina Rysak
Rejestry, ewidencje, archiwa 18.0 20.10.2022 16:01 Malwina Rysak
Rejestry, ewidencje, archiwa 17.0 20.10.2022 15:59 Malwina Rysak
Rejestry, ewidencje, archiwa 16.0 01.07.2022 11:58 Piotr Świątkowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 15.0 17.06.2022 10:40 Karolina Ołtarzewska
Rejestry, ewidencje, archiwa 14.0 01.06.2022 15:48 Karolina Ołtarzewska
Rejestry, ewidencje, archiwa 13.0 20.05.2022 13:41 Piotr Świątkowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 12.0 20.05.2022 13:38 Alicja Zakrzewska
Rejestry, ewidencje, archiwa 11.0 17.05.2022 14:06 Karolina Ołtarzewska
Rejestry, ewidencje, archiwa 10.0 07.04.2022 14:00 Piotr Świątkowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 9.0 07.04.2022 13:59 Piotr Świątkowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 8.0 31.10.2019 15:06 Joanna Ćmiel
Rejestry, ewidencje, archiwa 7.0 21.08.2019 08:30 Adam Nowakowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 6.0 21.08.2019 08:29 Adam Nowakowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 5.0 21.08.2019 08:28 Adam Nowakowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 4.0 20.08.2019 15:10 Joanna Ćmiel
Rejestry, ewidencje, archiwa 3.0 20.08.2019 15:09 Joanna Ćmiel
Rejestry, ewidencje, archiwa 2.0 20.08.2019 15:08 Joanna Ćmiel
Rejestry, ewidencje, archiwa 1.0 20.08.2019 15:06 Joanna Ćmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}