W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj koncesje na obrót specjalny

Kompleksowa informacja w sprawie ubiegania się o udzielenie lub zmianę koncesji w zakresie regulowanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214) będzie uzupełniana sukcesywnie, zgodnie z kolejnymi publikacjami rozporządzeń wykonawczych.

Przepis art. 17 w/w ustawy szczegółowo wymienia wszystkie elementy jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

Do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, który zostanie wydany na podstawie art. 17 ust. 10 ww. ustawy, organ koncesyjny będzie przyjmował wnioski zgodnie z załączonym dotychczasowym wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. uzupełnionym o informacje i dokumenty określone w art. 17 ustawy.

Pliki do pobrania

Materiały

Wzór wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji
wniosek​_o​_udzielenie​_koncesji​_wzor.pdf 0.48MB
Zgoda przewozowa dot. broni palnej
zgoda​_przeowozowa​_wzor.pdf 0.07MB
Uprzednia zgody przewozowa dot. broni palnej
uprzednia​_zgoda​_przewozowa​_wzor.pdf 0.06MB

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula​_uzyskaj​_obrot​_specjalny.pdf 0.39MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.01.2020 16:29 Karolina Ołtarzewska
Pierwsza publikacja:
31.07.2019 18:11 Joanna Ćmiel