W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj koncesje na obrót specjalny

W dniu 27 stycznia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 118).

Opłata skarbowa

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.), obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji, zmianę jej zakresu, wydanie zaświadczenia, od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do sprawy lub od dokonania innych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Opłatę skarbową za dokonanie ww. czynności urzędowych należy wnieść na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Centrum Obsługi Podatnika
01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

lub w kasie Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Pliki do pobrania

Materiały

Wzór wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji obowiązujący od 10 lutego 2020 r.
rozporzadzenie​_wzor​_wniosku​_​_o​_udzielenie​_zmiane​_koncesji.pdf 0.67MB
Zgoda przewozowa dot. broni palnej - obowiązuje od dnia 4 czerwca 2020 r.
zgoda​​_przeowozowa​​_wzor​_od​_040620.pdf 0.30MB
Uprzednia zgoda przewozowa dot. broni palnej - obowiązuje od dnia 4 czerwca 2020 r.
uprzednia​​_zgoda​​_przewozowa​​_wzor​_od​_040620.pdf 0.27MB
Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji na obrót specjalny (wersja edytowalna)
wniosek​_o​_udzielenie​_albo​_zmiane​_koncesji.pdf 2.59MB
Karta danych osobowych (wersja edytowalna)
karta​_danych​_osobowych.pdf 0.09MB

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula​_uzyskaj​_obrot​_specjalny.pdf 0.39MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.10.2022 12:41 Malwina Rysak
Pierwsza publikacja:
31.07.2019 18:11 Joanna Ćmiel
{"register":{"columns":[]}}