W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj sfinansowanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych dotyczących urazów i chorób powstałych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

Co chcę załatwić?

Uzyskać sfinansowanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych dotyczących urazów i chorób powstałych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa.

Kogo dotyczy?

Osób posiadających status weterana poszkodowanego - funkcjonariusza.

Co przygotować?

 • wniosek o sfinansowanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane,
 • opinię o stanie zdrowia i potrzebie udzielenia świadczeń zdrowotnych, wystawioną przez lekarza odpowiedniej specjalności, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem jej złożenia,
 • kopię orzeczenia właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa albo kopię orzeczenia lekarza komisji lekarskiej MSWiA lub komisji lekarskiej ZUS ustalającego uszczerbek na zdrowiu związku z wypadkami przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o sfinansowanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek o sfinansowanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • numer legitymacji weterana poszkodowanego - funkcjonariusza,
 • numer PESEL,
 • wskazanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ile muszę zapłacić?

Złożenie wniosku jest nieodpłatne.

Kiedy złożyć dokumenty?

W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

 • osobiście, w godzinach od 8:15 do 16:00 do kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie - ul. Domaniewska 36/38, 
 • lub wysłać pocztą na adres: Departament Zdrowia MSWiA, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38.

Co zrobi urząd?

MSWiA weryfikuje otrzymany wniosek, zawiera umowę na zrealizowanie świadczenia opieki zdrowotnej z właściwym świadczeniodawcą, kieruje wnioskodawcę do świadczeniodawcy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy świadczeniodawcy po zrealizowaniu świadczenia.

Jaki jest czas realizacji?

Czas realizacji jest uzależniony od charakteru indywidualnej sprawy.

Jak się odwołać?

Przepisy dotyczące finansowania tego rodzaju świadczeń zdrowotnych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom, nie przewidują trybu odwoławczego.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami:  

 • 47 72 134 25,
 • 47 72 139 80.

Wniosek o sfinansowanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane może złożyć weteran poszkodowany - funkcjonariusz lub osoba przez niego upoważniona.

Do pobrania

Materiały

Wniosek weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
wniosek​_w​_sprawie​_swiadczen​_opieki​_zdrowotnej.pdf 0.11MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.11.2020 13:05 Marek Resler
Pierwsza publikacja:
21.11.2018 16:32 Adam Nowakowski
{"register":{"columns":[]}}