Aktulaności

Article List

Zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
19.07.2019

Zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

W piątek (19 lipca br.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Od lipca br. zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy. Mundurowi otrzymają także pełnopłatne nadgodziny. To wypełnienie zapisów porozumienia z listopada 2018 r. zawartego przez MSWiA oraz przedstawicieli strony społecznej.
Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla OSP
19.07.2019

Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla OSP

W piątek (19 lipca br.) Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.
Rada JHA w Helsinkach
18.07.2019

Rada JHA w Helsinkach

W Helsinkach odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) zorganizowane przez prezydencję fińską. Podczas spotkania omówiono m.in. zagadnienia dotyczące przyszłości obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego w UE, polityki migracyjnej i azylowej oraz kwestie zagrożeń hybrydowych. W posiedzeniu Rady JHA wzięła udział Renata Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA.
Święto dolnośląskiej Policji
18.07.2019

Święto dolnośląskiej Policji

- Jesteście funkcjonariuszami, którzy traktują swoją służbę z misją. Ona nie kończy się wtedy, kiedy wychodzicie z komendy. Czujecie tę służbę cały czas i za to jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni - powiedziała minister Elżbieta Witek do dolnośląskich policjantów podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji we Wrocławiu.
Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
17.07.2019

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceminister Paweł Szefernaker wspólnie z Zygmuntem Frankiewiczem prezydentem Gliwic i jednocześnie prezesem Zarządu Związku Miast Polskich, współprzewodniczyli lipcowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Komunikat MSWiA
12.07.2019

Komunikat MSWiA

Jak już informowaliśmy, blisko trzy tygodnie temu, minister Elżbieta Witek podjęła decyzję, że nie są i nie będą prowadzone żadne prace nad opodatkowaniem osób bezdzietnych.
Szefowa MSWiA do funkcjonariuszy we Wrocławiu: Jesteście wyznacznikiem poczucia bezpieczeństwa
12.07.2019

Szefowa MSWiA do funkcjonariuszy we Wrocławiu: Jesteście wyznacznikiem poczucia bezpieczeństwa

Minister Elżbieta Witek spotkała się z policjantami i strażakami z Dolnego Śląska. Na wstępie szefowa MSWiA odniosła się do poszukiwań zaginionego 5-letniego Dawida.
Wszystko, co trzeba wiedzieć o ustawie o dokumentach publicznych
11.07.2019

Wszystko, co trzeba wiedzieć o ustawie o dokumentach publicznych

Walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów, to główne cele ustawy o dokumentach publicznych, która wchodzi w życie 12 lipca 2019 r. Dzięki ustawie będzie możliwa budowa systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych, który obejmie m.in. takie dokumenty jak dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i legitymacje studenckie. Wbrew informacjom podawanym przez media, ustawa nie przewiduje kary za wykonywanie kserokopii dokumentów np. w banku.
Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla OSP
09.07.2019

Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla OSP

Rada Ministrów przyjęła dziś (9 lipca 2019 r.) projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.
Minister Elżbieta Witek spotkała się z uczestnikami Letniej Akademii MSWiA
08.07.2019

Minister Elżbieta Witek spotkała się z uczestnikami Letniej Akademii MSWiA

- To bardzo szczególne ministerstwo, które odpowiada za bezpieczeństwo obywateli. Gratuluję Wam, bo chętnych było bardzo wielu, ale to Wy się zakwalifikowaliście - powiedziała minister Elżbieta Witek, która z wiceministrem Paweł Szefernakerem spotkała się z uczestnikami kolejnej edycji Letniej Akademii MSWiA.

Metrics