W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych MSWiA

Media społecznościowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z prowadzeniem stron/kanałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), Instagram (Meta), Twitter oraz YouTube.

Administrator

W związku z prowadzeniem stron/kanałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), Instagram (Meta), Twitter oraz YouTube  Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefana Batorego 5 (kod pocztowy: 02-591).

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które w mediach społecznościowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 • dokonały subskrypcji strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj” itp.
 • wykonały reakcję na stronie/kanale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  w serwisach społecznościowych np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem danych osobowych wraz z:

 • Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej Facebook)
 • Instagram LLC., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia)
 • Twitter, Inc., z siedzibą pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA
 • YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

Każdy z w/w współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Facebook

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy
i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się
w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Instagram

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu, poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).

Zasady dotyczące serwisu Instagram dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=faq_content

Twitter

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji , będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do danych liczbowych za dany okres (liczba profili, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących, liczba kliknięć w link, liczba retweetów (podań dalej), liczba serduszek, liczba odpowiedzi (komentarzy).

Zasady dotyczące serwisu Twitter dostępne są pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Twitter, znajdą się na stronie: https://gdpr.twitter.com/

YouTube

 

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu YouTube, znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Inspektor Ochrony Danych

Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mswia.gov.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia stron Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube, w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów;
 • analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji.

Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli będą przetwarzane w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube stron Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą być przekazywane:  

 • podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
  i teleinformatycznych Ministerstwa, w których dane osobowe są przetwarzane,
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Natomiast Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. 

Twitter Inc. może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/tos użytkownik korzystający z jego usług wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie swoich danych, zgodnie z Polityką prywatności: https://twitter.com/en/privacy, w tym przekazywanie ich do USA, Irlandii i/lub innych krajów w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter Inc. i jego podmioty stowarzyszone. YouTube może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach.

Dane osobowe gromadzone przez: Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook  https://www.facebook.com/policies_center; Twitter Inc. na zasadach określonych regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/privacy; YouTube, którego dostawcą jest Google LLC podlegają retencji na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu, więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki określone w RODO.

Powyższe uprawnienia względem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji można realizować:

 1. elektronicznie:
  • na adres: kontakt@mswia.gov.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaES
 2. listownie na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji oraz wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z serwisów znajdą się odpowiednio na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation; https://twitter.com/en/privacy.; https://help.instagram.com/519522125107875; https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

 • Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook Ireland Limited, Twitter Inc. oraz YouTube, którego dostawcą jest Google LLC z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na stronach ww. serwisów społecznościowych.
 • W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne.
 • Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

{"register":{"columns":[]}}