W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusz sołecki

 1. Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.
 2. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.
 3. Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.

Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego

 1. Decyzja o utworzeniu funduszu sołeckiego pozostaje w gestii rad gmin.
 2. Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego oraz zasady zwrotu (z budżetu państwa) części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (obecnie wysokość zwrotu wynosi 20, 30 i 40%, najwyższy zwrot dostają gminy najuboższe, a najmniejszy te najbogatsze) – reguluje ustawa o funduszu sołeckim.
 3. Fundusz sołecki jest realizowany od 2009 r. Biorąc pod uwagę liczbę gmin w których funkcjonuje fundusz można stwierdzić, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społeczności wiejskiej. W latach 2009 – 2013 ok. 55% gmin, w których są sołectwa, tworzyło fundusz sołecki. Od 2014 r. liczba gmin w których realizowany jest fundusz sołecki systematycznie rośnie i wynosi obecnie ponad 70% gmin w których są sołectwa.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy „pełen cykl” dotyczący realizacji „jednego” funduszu sołeckiego trwa 3 lata (np. w roku 2018 gmina podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu 
  w budżecie gminy funduszu sołeckiego, który jest realizowany w 2019 r., a w 2020 r. następuje zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) – czyli: planowanie, realizacja, zwrot. 
 5. Oznacza to, że w jednym roku – np. w roku 2019 – gmina podejmuje zarówno decyzję o wyodrębnieniu (bądź niewyodrębnieniu) w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2020; poszczególne sołectwa z terenu danej gminy realizują przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w poprzednim roku oraz gmina występuje ze stosownym wnioskiem do wojewody o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018.

Fundusz sołecki w liczbach

Liczba gmin, w których wyodrębniono fundusz sołecki – podjęcie przez rady gmin  stosownych „decyzji” o realizacji funduszu – etap planowania – realizacja funduszu w następnym roku (na podstawie danych przekazywanych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych: lata 2009 – 2012 od roku 2013 - na podstawie danych przekazanych przez wojewodów):

 • w roku 2009 - 1178
 • w roku 2010 - 1122
 • w roku 2011 - 1165
 • w roku 2012 - 1174
 • w roku 2013 - 1184
 • w roku 2014 - 1419
 • w roku 2015 - 1498
 • w roku 2016 - 1510
 • w roku 2017 - 1551
 • w roku 2018 - 1596
 • w roku 2019 - 1593

Dane z 2019 r. - ogólna liczba gmin w kraju – 2477. Liczba gmin w których są sołectwa – 2174 (dane GUS z 2017 r.). Według stanu na dzień 27 czerwca 2018 r. liczba sołectw wynosiła 40 725 (dane GUS - BDL).

Kwota wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w latach 2010 – 2019 i zaplanowanych do realizacji w latach 2019 - 2020

 • w roku 2010 – ok. 168 mln zł
 • w roku 2011 – ok. 205 mln zł
 • w roku 2012 – ok. 234 mln zł
 • w roku 2013 – ok. 250 mln zł
 • w roku 2014 – ok. 270 mln zł
 • w roku 2015 – ok. 336 mln zł
 • w roku 2016 – ok. 384 mln zł
 • w roku 2017 – ok. 403 mln zł
 • w roku 2018 – ok. 502 mln zł
 • w roku 2019 - zaplanowano wydatki na poziomie – ok. 623 mln zł
 • w roku 2020 - zaplanowano wydatki na poziomie – ok. 654 mln zł

Wysokość zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

 • w roku 2011 - 43 824 tys. zł (ok. 44 mln)
 • w roku 2012 - 51 173 tys. zł (ok. 51 mln)
 • w roku 2013 - 58 363 tys. zł (ok. 58 mln)
 • w roku 2014 - 62 393 tys. zł (ok. 62 mln)
 • w roku 2015 - 90 267 tys. zł (ok. 90 mln)
 • w roku 2016 - 116 138 tys. zł (ok. 116 mln)
 • w roku 2017 - 119 745 tys. zł (ok. 120 mln)
 • w roku 2018 - 123 594 tys. zł (ok 124 mln)
 • w roku 2019 - 125 677 tys. zł (ok. 126 mln)
 • na rok 2020 - w budżecie państwa zaplanowano kwotę (rezerwa celowa) 142 000 tys. zł
 • na rok 2021 - w budżecie państwa zaplanowano kwotę (rezerwa celowa) 145 500 tys. zł
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.12.2018 09:42 Karolina Ołtarzewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Administracji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundusz sołecki 1.0 07.10.2019 15:15 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP