W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komitet Audytu MSWiA

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu MSWiA

Materiały

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu sprawy wewnętrzne w 2016 r.
​_sprawozdanie​_komitet​_audytu​_2016.PDF 1.45MB
Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu sprawy wewnętrzne w 2017 r.
​_sprawozdanie​_komitet​_audytu​_2017.pdf 0.70MB
Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu sprawy wewnętrzne w 2018 r.
sprawozdania​_z​_realizacji​_zadan​_komitetu​_audytu​_dla​_dzialu​_sprawy​_wewnetrzne.pdf 0.43MB
Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu MSWiA w roku 2019
sprawozdanie​_za​_2019​_KA​_MSWiA.pdf 0.59MB
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu MSWiA w roku 2020
sprawozdanie​_za​_2020​_KA​_MSWiA.pdf 0.58MB

Inne działania Komitetu Audytu MSWiA

Na podstawie art. 289 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 2 pkt 7 regulaminu Komitetu Audytu, do zadań Komitetu Audytu należy, m.in. monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników zewnętrznych i wewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego. 

Zgodnie ze Standardem nr 1312 – Oceny zewnętrzne Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego oceny zewnętrzne audytu wewnętrznego muszą być przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną, niezależną osobę lub zespół spoza organizacji. Przedstawiona w komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów interpretacja ww. standardu przewiduje, że Oceny zewnętrzne mogą być przeprowadzane w formie pełnej zewnętrznej oceny lub samooceny z niezależną walidacją. (…) Wykwalifikowana osoba lub zespół oceniający posiadają kompetencje w dwóch obszarach: praktyce audytu wewnętrznego i procesie oceny zewnętrznej. (…)

W celu realizacji Standardu nr 1312 oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale sprawy wewnętrzne, Komitet Audytu MSWiA zorganizował dla audytorów wewnętrznych jednostek w dziale dwie konferencje szkoleniowe w latach 2016 – 2017. Zasadniczym elementem drugiej konferencji (wrzesień 2017 r.) było szkolenie z zakresu oceny jakości audytu wewnętrznego (Quality Assessment), które przeprowadzone zostało przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W szkoleniu uczestniczyli audytorzy wewnętrzni z 12 jednostek w dziale sprawy wewnętrzne. Uczestnicy szkolenia po zrealizowaniu przewidzianych programem szkolenia warsztatów, uzyskali certyfikat jego ukończenia, co pozwoliło na zorganizowanie procesu niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego. 

Na podstawie odpowiednich uchwał Komitetu Audytu MSWiA ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego przeprowadzona została łącznie w 13 jednostkach: 

  • w 6 jednostkach w roku 2018,
  • w 5 jednostkach w roku 2019,
  • w 2 jednostkach w roku 2020.


Koordynację całego procesu niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego powierzono Zespołowi Audytu Wewnętrznego DKiN MSWiA, który opracował dwa Raporty z niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego zaakceptowane następnie przez Komitetu Audytu. 
Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi raportami.  

Materiały

Raport z niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach w dziale administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w 2019 roku
raport​_z​_niezaleznej​_walidacji​_samooceny​_audytu​_wewnetrznego​_w​_wybranych​_jednostkach​_w​_dziale​_administracji​_rzadowej​_sprawy​_wewnetrzne​_w​_2019​_roku.pdf 1.45MB
Raport z niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach w dziale administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w 2018 roku
raport​_z​_niezaleznej​_walidacji​_samooceny​_audytu​_wewnetrznego​_w​_wybranych​_jednostkach​_w​_dziale​_administracji​_rządowej​_sprawy​_wewnetrzne​_w​_2018​_roku.pdf 1.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2019 15:12 Adam Nowakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Kontroli i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komitet Audytu MSWiA 5.0 01.03.2021 14:56 Joanna Ćmiel
Komitet Audytu MSWiA 4.0 04.03.2020 09:25 Joanna Ćmiel
Komitet Audytu MSWiA 3.0 10.01.2020 15:00 Karolina Ołtarzewska
Komitet Audytu MSWiA 2.0 10.01.2020 14:54 Karolina Ołtarzewska
Komitet Audytu MSWiA 1.0 07.10.2019 15:12 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}