W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komitet Audytu MSWiA

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu MSWiA

Materiały

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu sprawy wewnętrzne w 2016 r.
​_sprawozdanie​_komitet​_audytu​_2016.PDF 1.45MB
Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu sprawy wewnętrzne w 2017 r.
​_sprawozdanie​_komitet​_audytu​_2017.pdf 0.70MB
Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu sprawy wewnętrzne w 2018 r.
sprawozdania​_z​_realizacji​_zadan​_komitetu​_audytu​_dla​_dzialu​_sprawy​_wewnetrzne.pdf 0.43MB
Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu MSWiA w roku 2019
sprawozdanie​_za​_2019​_KA​_MSWiA.pdf 0.59MB
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu MSWiA w roku 2020
sprawozdanie​_za​_2020​_KA​_MSWiA.pdf 0.58MB
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu MSWiA w roku 2021
sprawozdanie​​_za​​_2021​_KA​​_MSWiA.pdf 3.62MB

Inne działania Komitetu Audytu MSWiA

Na podstawie art. 289 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 2 pkt 7 regulaminu Komitetu Audytu, do zadań Komitetu Audytu należy, m.in. monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników zewnętrznych i wewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego. 

Zgodnie ze Standardem nr 1312 – Oceny zewnętrzne Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego oceny zewnętrzne audytu wewnętrznego powinny być przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną, niezależną osobę lub zespół spoza organizacji. Przedstawiona w komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów interpretacja ww. standardu przewiduje, że Oceny zewnętrzne mogą być przeprowadzane w formie pełnej zewnętrznej oceny lub samooceny z niezależną walidacją. (…) Wykwalifikowana osoba lub zespół oceniający posiadają kompetencje w dwóch obszarach: praktyce audytu wewnętrznego i procesie oceny zewnętrznej. (…)

W celu realizacji Standardu nr 1312 oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale sprawy wewnętrzne, Komitet Audytu MSWiA zorganizował dla audytorów wewnętrznych jednostek w dziale dwie konferencje szkoleniowe w latach 2016 – 2017. Zasadniczym elementem drugiej konferencji (2017 r.) było szkolenie z zakresu oceny jakości audytu wewnętrznego (Quality Assessment), które przeprowadzone zostało przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W szkoleniu uczestniczyli audytorzy wewnętrzni z 12 jednostek w dziale sprawy wewnętrzne. Uczestnicy szkolenia po zrealizowaniu przewidzianych programem szkolenia warsztatów, uzyskali certyfikat jego ukończenia, co pozwoliło na zorganizowanie procesu niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego. 

W wyniku działań Komitetu Audytu MSWiA zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego przeprowadzona została łącznie w 16 jednostkach: 

  • w 6 jednostkach w roku 2018,
  • w 5 jednostkach w roku 2019,
  • w 2 jednostkach w roku 2020,
  • w 3 jednostkach w roku 2021.  


Koordynację procesu niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego powierzono komórce audytu wewnętrznego MSWiA, która opracowała dwa Raporty z niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego, zaakceptowane następnie przez Komitetu Audytu. 
Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi raportami.  
 

Materiały

Raport z niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach w dziale administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w 2019 roku
raport​_z​_niezaleznej​_walidacji​_samooceny​_audytu​_wewnetrznego​_w​_wybranych​_jednostkach​_w​_dziale​_administracji​_rzadowej​_sprawy​_wewnetrzne​_w​_2019​_roku.pdf 1.45MB
Raport z niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach w dziale administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w 2018 roku
raport​_z​_niezaleznej​_walidacji​_samooceny​_audytu​_wewnetrznego​_w​_wybranych​_jednostkach​_w​_dziale​_administracji​_rządowej​_sprawy​_wewnetrzne​_w​_2018​_roku.pdf 1.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2019 15:12 Adam Nowakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Kontroli i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komitet Audytu MSWiA 6.0 08.03.2022 09:41 Joanna Ćmiel
Komitet Audytu MSWiA 5.0 01.03.2021 14:56 Joanna Ćmiel
Komitet Audytu MSWiA 4.0 04.03.2020 09:25 Joanna Ćmiel
Komitet Audytu MSWiA 3.0 10.01.2020 15:00 Karolina Ołtarzewska
Komitet Audytu MSWiA 2.0 10.01.2020 14:54 Karolina Ołtarzewska
Komitet Audytu MSWiA 1.0 07.10.2019 15:12 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}