W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie rozpoczął działalność 8 października 1951 roku.Oddany do użytku w 1951 r. szpital był wówczas najnowocześniejszym w Polsce i jedynym z przodujących w Europie tego rodzaju obiektem, łączącym w sobie możliwości pełnego lecznictwa zintegrowanego.

Historia

Obiekt zbudowano wg najnowszych wzorów europejskiego budownictwa szpitalnego. W momencie otwarcia CSK liczył 13 jednostek organizacyjnych, tj. 7 oddziałów szpitalnych: chirurgiczny, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, dermatologiczny, laryngologiczny i okulistyczny, 3 zakłady-pracownie: anatomii patologicznej, RTG i fizykoterapii oraz laboratorium analityczne, pogotowie lekarskie i aptekę, a także dwie komisje lekarskie. Wraz z biegiem czasu i postępem medycyny powstawały nowe oddziały i pracownie specjalistyczne.

Zasadnicze zmiany nastąpiły po uzyskaniu przez CSK w dniu 1 października 1998 r. osobowości prawnej. Przeprowadzono inwestycje remontowo-modernizacyjne bazy lokalowej, a także rozbudowano kompleks budynków szpitala, co pozwoliło na zorganizowanie, między innymi, kilkułóżkowego oddziału pomocy doraźnej "Ratownictwa Medycznego" przy Izbie Przyjęć, oddziałów dziennych Alzheimera, Parkinsona i Dziennego Oddziału Rehabilitacji oraz Dermatologii. Zmieniono charakter wielu pomieszczeń, nie tylko szpitalnych, ale także poliklinicznych, tworząc nowoczesną i funkcjonalną pracownię ultrasonograficzną i endoskopową i centrum szczepień. W oddziale kardiologii interwencyjnej uruchomiono 24-godzinny dyżur kardiologiczny dla mieszkańców Warszawy. W Klinice Kardiochirurgii (zarejestrowanej we wrześniu 1998 roku jako trzeci środek przeszczepów serca w Polsce), bypasy stały się niemalże rutynową operacją w stanach pozawałowych. Liczba wykonywanych operacji w Klinice Kardiochirurgii wzrosła trzykrotnie, między innymi dzięki otwarciu w 2000 roku najnowocześniejszego w kraju Oddziału Intensywnej Opieki Pooperacyjnej.

W ciągu 50 lat swej działalności Centralny Szpital Kliniczny przyjął ponad 5 mln pacjentów.

Misją Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest leczenie bez barier. Misja Szpitala określa Politykę Jakości.

Profil działalności

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali wchodzących w skład Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – szpitali, szpitali specjalistycznych i sanatoriów, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. CSK MSWiA mieści się niemal w samym centrum Warszawy, w dzielnicy Mokotów, przy ulicy Wołoskiej 137. Jest jednym z sześciu szpitali na terenie Warszawy posiadających lądowisko dla śmigłowców i jednym z dwóch na terenie lewobrzeżnej Warszawy.

Pracujący w Centralnym Szpitalu Klinicznym personel średni i wyższy stanowi wysoce wykwalifikowany – zarówno pod względem fachowym, jak i naukowym – zespół. Potwierdzeniem powyższego jest ciągle wzrastająca liczba pacjentów chcących się tu leczyć.

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest nowoczesnym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym przyjaznym pacjentom i ich rodzinom, ośrodkiem medycznym łączącym wszystkie etapy leczenia poczynając od podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne oraz rehabilitację. W ramach szpitala przy ul. Wołoskiej 137 działa 7 oddziałów, 19 klinik, 4 przychodnie, 39 poradni, 9 pracowni diagnostycznych, 5 zakładów diagnostycznych, ponadto CSK MSWiA prowadzi  4 polikliniki na terenie woj. mazowieckiego z własnymi poradniami, przychodniami i pracowniami diagnostycznymi.

Świadczenia zdrowotne są udzielane przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie oraz w:

Zrealizowane projekty

  • ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:
    • Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Doposażenie w sprzęt medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w celu poprawy jakości oferowanych świadczeń.
  • ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
    • Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Klinice Chirurgii Gastroenterologii i Transplantologii
    • Modernizacja Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii Dziecięcej
    • Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Klinice Chirurgii Gastroenterologii i Transplantologii

Ponadto, ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono termomodernizację następujących budynków CSK MSW: A, B, C, D, E, F, G, I, Ł, Ł2.

Badania kliniczne

Do 2014 r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zrealizowano i zakończono 277 badań klinicznych. W chwili obecnej jest w trakcie realizacji 145 badań klinicznych w 14 jednostkach Centralnego Szpitala Klinicznego.

Programy zdrowotne

Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia do budynków zaopatrzone są w podjazdy, w budynkach znajdują się windy. Na stronie Szpitala jest dostępna mapa obiektu, na której można odnaleźć oddział/klinikę/poradnię/przychodnię, zapoznać się ze ścieżką dojścia oraz zaplanować dojście z uwzględnieniem potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Co nas wyróżnia

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest ośrodkiem innowacyjnych procedur i zabiegów medycznych.

Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce wykonuje zabiegi usuwania elektrod endokawitarnych i układów stymulujących serce.

W Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii dokonuje się unikatowego w skali kraju jednoczesnego przeszczepienia trzustki i nerki, przeszczepienia trzustki u osób z cukrzycą typu I, a także u osób z cukrzycą typu II oraz u pacjentów po wcześniejszym usunięciu całej trzustki.

Lekarze w tej klinice stosują również neuromonitoring operacji tarczycy. Neuromonitoring to elektroniczne monitorowanie nerwów krtaniowych wstecznych podczas operacji resekcyjnych tarczycy. Jest stosowany najczęściej podczas totalnych resekcji tarczycy w przypadku nowotworu tego narządu, co w znaczący sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych powikłań tego zabiegu. Dzięki niej lekarz ma możliwość monitorowania ważnego nerwu, który odpowiada za mowę.  Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii jest drugim ośrodkiem w Warszawie i na Mazowszu, w którym stosuje się neuromonitoring operacji tarczycy.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.01.2020 11:23 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
05.11.2018 16:43 Adam Nowakowski