W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dokumenty potwierdzające status weterana

Legitymacja weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

Otrzymasz ją nie później niż na 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu ww. statusu. 

Dane zawarte w legitymacji

 • nazwa legitymacji,
 • seria i numer dokumentu,
 • nazwisko i imię osoby, która posiada status weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza,
 • numer PESEL tej osoby, która posiada status weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza,
 • określenie organu wydającego legitymację,
 • data wydania.

Wymiana legitymacji

Legitymację możesz wymienić jeśli zostanie zniszczona lub uszkodzona, a także w razie potrzeby zmiany zawartych w niej danych.

Co zrobić

Złóż wniosek w tej sprawie. 

Ile będziesz czekać

Nowa legitymacja zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Co przygotować

 • wniosek o wymianę legitymację zawierający oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji. 

Pamiętaj! Jeśli wymieniasz dokument, musisz zwrócić starą legitymację, która podlega anulowaniu.

Utrata legitymacji

Co zrobić

Złóż wniosek w tej sprawie. 

Ile będziesz czekać

Nowa legitymacja zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Co przygotować

 • wniosek zawierający oświadczenie o utracie legitymacji.

Pamiętaj! Jeśli odzyskasz utraconą legitymację, musisz ją zwrócić. Zostanie ona anulowana. 

Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

Dane zawarte w dokumencie

 • imię i nazwisko weterana poszkodowanego-funkcjonariusza,
 • numer PESEL weterana poszkodowanego-funkcjonariusza,
 • informacje o uprawnieniach przysługujących weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi,
 • oznaczenie organu, który wydał dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • datę wydania.

Odbiór dokumentu

Dokument jest wydawany w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza. 
Możesz go odebrać osobiście w siedzibie MSWiA.
Pamiętaj! Zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Możesz też upoważnić inną osobę do odebrania legitymacji. Będzie ona musiała przedstawić dokument tożsamości i pisemne upoważnienie.

Wymiana dokumentu

Wymiana legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku legitymacji weterana-funkcjonariusza. 

Ile będziesz czekać

Termin oczekiwania wynosi 14 dni.

Warto wiedzieć

Jeśli uzyskałeś status weterana lub weterana poszkodowanego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji można przyznać Ci odznakę honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

Pamiętaj! Przysługuje Ci zwrot kosztów przejazdu oraz zakwaterowania podczas udziału w uroczystościach, na które zostałeś zaproszony jako uczestnik działań poza granicami państwa. Zmarłemu weteranowi i zmarłemu weteranowi poszkodowanemu przysługuje asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci. Informację przesyła się do: komendanta wojewódzkiego Policji, kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu albo kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, właściwych terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana lub weterana poszkodowanego. W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.12.2018 15:56 Karolina Ołtarzewska
Pierwsza publikacja:
13.12.2018 15:56 Karolina Ołtarzewska