W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dokumenty potwierdzające tożsamość i polskie obywatelstwo

W związku z pojawiającymi się na stronach internetowych informacjami o posługiwaniu się dokumentami wydawanymi przez nieuprawnione osoby informujemy, że dokumentami potwierdzającymi tożsamość i polskie obywatelstwo są wyłącznie dowód osobisty i paszport.

Dowody osobiste wydają organy gmin. Paszporty i paszporty tymczasowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydają wojewodowie, a za granicą konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwestie wydawania tych dokumentów regulują ustawy: ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, a także rozporządzenia: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych.

Żaden inny dokument zawierający w swojej nazwie wyrazy „dowód osobisty” lub „paszport” nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i nie może być wykorzystywany w urzędach oraz innych instytucjach do potwierdzenia tożsamości i polskiego obywatelstwa. 

Dokumenty wydawane pod nazwą dokumentów potwierdzających tożsamość przez podmioty nieuprawnione do wydawania tego rodzaju dokumentów nie są dopuszczone do obrotu prawnego i nie można przy ich pomocy podejmować żadnych czynności prawnych. Posługiwanie się takimi dokumentami lub dokonywanie na ich podstawie czynności prawnych może, w określonych przypadkach, prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Należy też przypomnieć, że każdy funkcjonariusz publiczny dokonujący, w zakresie swojej właściwości, czynności na podstawie okazywanych lub składanych dokumentów publicznych kontroluje autentyczność dokumentów publicznych - art. 42 ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Informacje o obowiązujących wzorach dowodu osobistego i paszportu, poza wymienionymi aktami prawnymi, można znaleźć w Rejestrze Dokumentów Publicznych. W rejestrze tym dostępne są też informacje o zabezpieczeniach przed fałszerstwem oraz metodach weryfikacji ich autentyczności.

Rejestr dokumentów publicznych jest dostępny na stronie internetowej Rejestru Dokumentów Publicznych.

{"register":{"columns":[]}}