W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Minister Joachim Brudziński na Radzie JHA w Brukseli

07.03.2019

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA) to główne tematy poruszane podczas trwającego dziś (7 marca 2019 r.) posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) w Brukseli. W spotkaniu bierze udział minister Joachim Brudziński.

Obrady Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Podczas trwającej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Polska wyszła z inicjatywą wypracowania wspólnego stanowiska państw członkowskich dotyczącego utrwalenia tzw. podejścia pakietowego do reformy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. Ta inicjatywa wpisuje się w realizację konkluzji Rady Europejskiej z czerwca 2018 r. Jest także zgodna z dotychczasowym i jednoznacznym stanowiskiem Polski, zgodnie z którym zmiany w systemie migracyjnym i azylowym powinny bazować na jak najszerszym kompromisie politycznym oraz umożliwić wypracowanie kompleksowych i długoterminowych rozwiązań.

Jednocześnie działania te konsolidują wspólny front tych państw członkowskich, które wskazują na konieczność oparcia reformy polityki migracyjnej i azylowej na poszanowaniu suwerenności poszczególnych państw oraz umożliwiają zachowanie kompetencji krajowych w dziedzinie migracji i azylu. Polska opowiada się w tej dziedzinie za współpracą na poziomie europejskim, jednak wyraźnie wskazuje – wspólnie z innymi państwami – potrzebę respektowania uprawnień państw członkowskich do decydowania o polityce azylowej i migracyjnej na swoim terytorium.

Konieczność wyraźnego zaznaczenia suwerennych uprawnień państw członkowskich w omawianej dziedzinie jest tym bardziej aktualna, że niektóre państwa próbują rozbić pakietowe podejście do tej sprawy na dzisiejszym posiedzeniu Rady. W tych okolicznościach minister Joachim Brudziński konsekwentnie podnosi, że każda próba zmiany prawa unijnego w kierunku odbierania państwom narodowym kompetencji w sprawie przyjmowania migrantów i prowadzenia polityki azylowej będzie odrzucona. Takie stanowisko znajduje oparcie nie tylko w zasadzie suwerenności poszczególnych państw członkowskich, ale przede wszystkim podyktowane jest koniecznością zapewnienia ich bezpieczeństwa wewnętrznego, co dotyczy zwłaszcza Polski. Jest przy tym nie do zaakceptowania stanowisko niektórych państw członkowskich, które wbrew podejściu pakietowemu, podejmują próbę przekazania na poziom unijny uprawnienia (przynależnego państwom narodowym) do decydowania o sprawach azylowych i migracyjnych. Te sprawy bezpośrednio wiążą się z kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ekonomicznego, a przez to powinny pozostać domeną poszczególnych państw członkowskich.

Podczas posiedzenia Komitetu Mieszanego Rady JHA przedstawiono także postęp prac nad rozporządzeniem dotyczącym Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Doprecyzowano kwestie uprawnień wykonawczych funkcjonariuszy, które mogą być realizowane jedynie za zgodą państwa goszczącego.