W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Na pierwszym miejscu zawsze jest bezpieczeństwo

18.02.2019

Minister Joachim Brudziński wraz z komendantami Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej podsumował zabezpieczenie spotkania ministerialnego dotyczącego bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. O porządek i bezpieczeństwo uczestników oraz Polaków dbało około 4200 funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

Podsumowanie zabezpieczenia szczytu z MJB

Międzynarodowe spotkanie w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie odbyło się 13 i 14 lutego br. w Warszawie. Polska była gospodarzem rozmów i wraz ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki ich współorganizatorem. W spotkaniu wzięło udział 60 zagranicznych delegacji. 

- To bardzo ważne wydarzenie w wymiarze międzynarodowym, ale również ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych obywateli. Czuję się zaszczycony, że mogę dzisiaj stanąć przed Polakami i zameldować wykonanie zadania – powiedział szef MSWiA.

Joachim Brudziński podziękował za wzorowo zrealizowane zadania komendantom Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także za ich pośrednictwem wszystkim funkcjonariuszom. Podziękowania złożył także wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu, który przewodniczył zespołowi koordynującemu działania służb mundurowych. Podkreślona została również wzorowa współpraca i wymiana informacji ze służbami specjalnymi, za które odpowiada minister koordynator Mariusz Kamiński.  

- Po raz kolejny pokazaliśmy Europie, światu oraz rodakom, że na funkcjonariuszach służb mundurowych i współpracujących z nimi innych służb można polegać. Warszawa dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu była bezpieczna – zaznaczył szef MSWiA. 

Minister Joachim Brudziński przeprosił mieszkańców stolicy za niedogodności wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. 

Służby dbały o bezpieczeństwo

Działania wszystkich służb mundurowych podczas spotkania ministerialnego koordynował gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji. Policja zabezpieczyła 12 spotkań i 12 zgromadzeń publicznych. Funkcjonariusze wykonali około 400 pilotaży i eskort. Każdego dnia w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych było około 2 tys. policjantów. 

- Wszystkie te wydarzenia przebiegły spokojnie. Po raz kolejny w świat poszedł obraz Polski jako kraju bezpiecznego – zaznaczył szef polskiej Policji. 

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, dbając o bezpieczeństwo uczestników i członków delegacji,  pokonali 6 tysięcy kilometrów oraz wykonali ponad 2,5 tys. sprawdzeń pirotechniczno-radiologicznych. Zabezpieczono 19 miejsc pobytu osób ochranianych. Do działań wykorzystano łącznie ponad 100 aut. 

W związku z przywróceniem tymczasowej kontroli na granicy wewnętrznej strefy Schengen, Straż Graniczna skontrolowała ponad 38 tys. osób. Do Polski nie wpuszczono 160 cudzoziemców. Ponad 60 osób zostało zatrzymanych m.in. w związku z realizacją czynności administracyjnych lub działań procesowych wobec osób poszukiwanych przez organa ścigania. W zabezpieczeniu wydarzenia udział wzięło około 1000 funkcjonariuszy Straży Granicznej (w tym około 900 na granicy). 

- Gdyby nie ustawa modernizacyjna i możliwość inwestowania w infrastrukturę, nowoczesny sprzęt oraz funkcjonariuszy to realizacja zadań byłaby bardziej utrudniona – zaznaczył gen. bryg. Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej.    

Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym uczestników rozmów czuwała Państwowa Straż Pożarna. Strażacy dokonali oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego tras przejazdów i 17 obiektów wykorzystywanych jako miejsca głównych wydarzeń oraz stanowiących bazę noclegową. W zabezpieczeniu spotkania dotyczącego bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie brało udział 520 ratowników oraz 141 pojazdów.

[WIDEO] Minister Joachim Brudziński o zabezpieczeniu Konferencji Bliskowschodniej

Zdjęcia (5)