W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowa umowa na ośrodek adaptacyjny dla repatriantów w Środzie Wielkopolskiej

11.01.2019

- Repatriacja to uczynienie zadość temu, co Polska wobec swoich obywateli uczynić powinna - umożliwić im powrót do kraju, do swojej ojczyzny, do ojczyzny swoich przodków – powiedział Krzysztof Kozłowski, wiceszef MSWiA i Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji podczas podpisania umowy na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego w Środzie Wielkopolskiej.

Podpisanie umowy MKK

– Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia „EDU-XXI”. Druga połowa 2018 roku to czas bardzo dobrej współpracy między rządem a Stowarzyszeniem. W Waszym ośrodku gościło 116 repatriantów, którzy czuli się w nim jak w domu. Aż 52 osoby zdecydowały na stałe osiedlić się w Środzie Wielkopolskiej, właśnie dzięki wsparciu ośrodka i władz samorządowych - podkreślił wiceminister Krzysztof Kozłowski.

Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego „EDU-XXI”, z którym umowę podpisał Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji, prowadziło już ośrodek adaptacyjny w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku. Ośrodek w Środzie Wielkopolskiej ma dobry dostęp do szkół, przedszkoli oraz placówek ochrony zdrowia. Spełnia wymogi przewidziane dla tego typu obiektu. Stowarzyszenie zapewnia również szeroką ofertę kursów zawodowych oraz językowo-kulturowych. Część repatriantów, którzy wracają do Polski, otrzymało pomoc także w drugim ośrodku adaptacyjnym – w Pułtusku.

- Repatriacja jest odpowiedzialnością rządu Rzeczypospolitej, który jest zdeterminowany, aby dokończyć ten proces i wszystkim, którzy sobie tego życzą, umożliwić powrót do kraju - zaznaczył wiceminister Krzysztof Kozłowski.

Ponad 650 osób wróciło do Polski w 2018 r.

Repatriacja jest trwałym elementem polityki migracyjnej Polski i szczególną formą nabycia obywatelstwa naszego kraju. Osoba przybywająca do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy RP.

Warunki uzyskania wizy repatriacyjnej zostały określone w ustawie o repatriacji. Regulacja adresowana jest przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia żyjących nadal w miejscach zesłań i deportacji tj. w azjatyckiej części dawnego ZSRR.

W 2018 roku w ramach repatriacji sprowadzono do kraju ponad 650 osób.

Dwie ścieżki przyjazdu repatriantów do kraju

W ramach repatriacji istnieją dwie ścieżki przyjazdu do Polski. Pierwszą możliwością jest skorzystanie z ośrodka adaptacyjnego na zaproszenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. Pobyt w ośrodku trwa 90 dni i może być przedłużony przez Pełnomocnika o kolejne 90 dni. Jest to czas na aklimatyzację w Polsce i zakup lub wynajem mieszkania oraz znalezienie pracy. W ośrodku organizowane są zajęcia adaptacyjno-integracyjne. Repatrianci poznają historię, tradycję i polskie zwyczaje, a także uczestniczą w kursach języka polskiego i kursach zawodowych.

Zadaniem polskiego rządu jest ułatwienie startu w Polsce, głównie pod względem finansowym, osobom, które skorzystały z możliwości repatriacji. Dlatego rodzina dostaje wsparcie na zakup mieszkania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie dofinansowanie wynosi 25 tys. zł na każdego członka rodziny repatrianta. W ostatniej nowelizacji ustawy te środki zostały zwiększone o dodatkowe 25 tys. zł na rodzinę. Aktualnie więc czteroosobowa rodzina otrzymuje wsparcie w kwocie 125 tys. zł. Jeśli rodzina nie zdecyduje się na zakup mieszkania, rząd dofinansuje jego wynajem.

Drugą możliwością przyjazdu do Polski jest skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia rodzinie w pełni wyposażone mieszkanie (korzystając m.in. ze wsparcia finansowego ze środków rządowych).

Niezależnie od tego, z której możliwości repatrianci skorzystają, wszystkim przysługuje wsparcie np. w postaci dofinasowania wyprawki szkolnej dla dziecka czy zrefundowania kosztów szkolenia zawodowego, tak aby wejść na polski rynek pracy. Również pracodawcy tworzący miejsca pracy dla repatriantów otrzymują z budżetu państwa zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.