W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy

04.05.2020

Od dziś (4 maja br.) obowiązkowej kwarantanny nie muszą przechodzić osoby, które przekroczyły polską granicę w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu pobierania nauki w naszym kraju lub w państwie sąsiednim (nie dotyczy to jednak osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej).

Na zdjęciu widać sześć ułożonych twardych okładek na dokumenty z wytłoczonym orłem z godła narodowego. Obok jednej z teczek leży eleganckie pióro do pisania.

Nowe zasady wyłączające kwarantannę dotyczą osób, które przekroczyły granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, Szwecją i Danią. Przy wjeździe do naszego kraju muszą one jednak udokumentować funkcjonariuszom Straży Granicznej fakt przejazdu w celach zawodowych, zarobkowych, służbowych lub w celu pobierania nauki.

Nowe zasady dotyczące obowiązku kwarantanny wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy, że kontrola graniczna na granicy wewnętrznej UE została przedłużona do 13 maja br. Granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Nadal będą prowadzone kontrole w portach morskich i na lotniskach.

Kierowcy zawodowi wykonujący międzynarodowy transport towarów, przekraczający granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, są zwolnieni z kontroli. Dotyczy to zarówno z kontroli granicznej, jak i - za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego - kontroli sanitarnej. Ci kierowcy nie podlegają również obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Polski.

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się także w przypadku przekraczania granicy Polski w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach granicy RP.

***

New quarantine rules after crossing the border

Starting 4 May 2020, people who cross the Polish border in their professional capacity, or for official, work or educational purposes in Poland or  a neighbouring country will not be placed under mandatory quarantine (except for medical practitioners and employees of social welfare centres).

The new rules exempt from quarantine people who cross the border with Germany, Czechia, Slovakia, Lithuania, Sweden and Denmark. However, when entering Poland, these people are required to present the border guards with relevant documents confirming that the purpose of their visit is either in a professional context, or for work, official or educational purposes.

The new rules on mandatory quarantine were introduced by Regulation of the Council of Ministers of 2 May 2020 on establishing certain restrictions, instructions and prohibitions in relation to the epidemic outbreak.

It should be remembered that the EU’s internal border controls have been extended until 13 May 2020 and that borders with Germany, Czechia, Slovakia and Lithuania can only be crossed at designated places. The controls at sea ports and airports will be continued.

Drivers transporting international shipments of goods who cross the border with Germany, Czechia, Slovakia and Lithuania are exempt from these controls. This includes  border controls as well as health checks – upon consent from the Chief Sanitary Inspector. In addition, such drivers will not be placed under the mandatory 14-day quarantine on their arrival to Poland.

Also, quarantine obligations will  not apply to people who cross the Polish border in order to work at an agricultural holding that operates on both sides of the Polish border.