W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

O bezpieczeństwie na forum Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

07.02.2019

Minister Joachim Brudziński wraz z wiceminister Renatą Szczęch uczestniczyli w spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Wśród najważniejszych tematów poruszonych w trakcie obrad w Bukareszcie była współpraca europejska w zakresie walki z terroryzmem oraz polityka migracyjna i azylowa.

Minister Joachim Brudziński podczas Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), które odbyło się 7 lutego br., ministrowie spraw wewnętrznych państw UE omówili kwestie dotyczące m.in. polityki migracyjnej i azylowej. Zdaniem Polski należy dążyć do wypracowania spójnej i akceptowalnej dla wszystkich koncepcji równowagi. Oznacza to odejście od obowiązkowej redystrybucji migrantów. Minister Joachim Brudziński zadeklarował otwartość na dalszą dyskusję o tymczasowych rozwiązaniach dotyczących solidarności i odpowiedzialności, które obowiązywałyby do momentu wypracowania dublińskiej legislacji. Warunkiem jest współpraca oparta o chęć osiągnięcia konsensu oraz nienarzucanie państwom członkowskim przymusowych rozwiązań. Szef MSWiA zaznaczył jednocześnie, że Polska, do momentu osiągnięcia porozumienia dublińskiego, jest gotowa do kontynuacji wysiłków w obszarach, które zapewniają realną pomoc, a także ograniczają napływ osób do UE. Podkreślił, że państwo polskie konsekwentnie popiera kompleksowe działania zmierzające do osiągnięcia porozumienia w zakresie trwających negocjacji nad całą reformą Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA).

Szefowie resortów spraw wewnętrznych dyskutowali także o wyzwaniach dotyczących wzmacniania współpracy europejskiej w zakresie walki z terroryzmem. Minister Joachim Brudziński powiedział, że wielosektorowe, przekrojowe działania podejmowane na poziomie międzynarodowym, stanowią istotny element w skutecznym zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu. Polska stoi na stanowisku, że wymiana informacji pomiędzy służbami i instytucjami odgrywa kluczową rolę w skutecznej walce z tego typu zagrożeniami.

Jak zaznaczyła polska delegacja, unijne ramy bezpieczeństwa odnoszące się do zarządzania granicami, do polityki migracyjnej i współpracy na rzecz bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, należy wzmacniać i w pełni wykorzystywać przy uwzględnieniu specyfiki i uwarunkowań poszczególnych państw.

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz coraz bardziej złożonymi wyzwaniami, unijni ministrowie rozmawiali o rozwoju działań organów ścigania w kontekście wymiany wiedzy i przetwarzania danych oraz rozszerzeniu współpracy policyjnej w oparciu o nowe technologie. Zdaniem Polski, koncepcja prezydencji rumuńskiej wskazująca Europol jako właściwą instytucję do opracowania i wdrożenia wspólnej platformy informatycznej do dzielenia się wiedzą w zakresie przetwarzania danych cyfrowych, jest właściwa. Ministrowie spraw wewnętrznych wskazywali na stojące przed policją wyzwania w coraz bardziej skomunikowanym świecie dotyczące zintegrowanego europejskiego systemu wymiany wiedzy. 

Zdjęcia (4)