Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. "Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020"

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.06.2019 10:39
Osoba publikująca: Joanna Ćmiel
Zmodyfikowano: 26.06.2019 10:39
Osoba modyfikująca: Joanna Ćmiel