W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pierwsze czytanie projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

13.10.2021

- Korzystając z doświadczeń innych państw europejskich, które zmagały się z nielegalną migracją, m. in. Grecji, Węgier czy Hiszpanii, należy stwierdzić, że skutecznym rozwiązaniem jest budowa na granicy zapory o solidnej konstrukcji - powiedział wiceminister Maciej Wąsik w środę (13 października br.) podczas wspólnego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Od kilku miesięcy na granicy polsko-białoruskiej trwa presja migracyjna. Liczba podejmowanych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej nie maleje, pomimo dodatkowego wsparcia kadrowego dla oddziałów Straży Granicznej, pomocy żołnierzy Sił Zbrojnych RP i Policji oraz zastosowanych tymczasowych instalacji. 

Prace nad projektem wynikają z konieczności podjęcia działań zmierzających do zapewnienia zabezpieczenia granicy przed próbami nielegalnego jej przekraczania oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli

– podkreślił wiceminister Maciej Wąsik.

Sekretarz stanu w MSWiA mówił na posiedzeniu komisji o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Polska doświadcza zwiększonej presji migracyjnej ze strony nielegalnych migrantów. Cudzoziemcy przybywają na Białoruś całkowicie legalnie. Następnie przy wsparciu białoruskich służb państwowych migranci próbują nielegalnie przekroczyć granicę z Polską – zaznaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. 

Wiceszef MSWiA przedstawił informację o szczegółach budowy zapory na granicy z Białorusią. Zabezpieczenie granicy będzie obejmowało urządzenia budowlane wraz z infrastrukturą elektroniczną i telekomunikacyjną. Sekretarz stanu w MSWiA zwrócił też uwagę, że podobne rozwiązania okazały się skuteczne w innych krajach np. w Grecji, na Węgrzech i w Hiszpanii.
 
Celem projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej jest określenie zasad realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Projektowane rozwiązanie będzie polegać na stworzeniu podstaw prawnych umożliwiających szybkie i efektywne zrealizowanie tej inwestycji. Formalnym inwestorem budowy bariery wzdłuż granicy państwowej będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania pełnomocnika w tej sprawie. Do przygotowania i realizacji inwestycji zostanie także powołany zespół, w którego składzie znajdą się podmioty istotne dla całego procesu inwestycji.
 
W ustawie, zaproponowano stworzenie na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej mechanizmów, które umożliwią wybudowanie bariery w możliwie najkrótszym czasie. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje te zagadnienia.

Ze względu na wyjątkową pilność realizacji inwestycji, w kontekście istniejących zagrożeń na granicy państwowej, projekt ustawy zakłada, że wejdzie ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}