Płk Krzysztof Król będzie pełnił obowiązki komendanta SOP

Minister Joachim Brudziński powierza pełnienie obowiązków Komendanta SOP płk. SOP Krzysztofowi Królowi.

Minister Joachim Brudziński powierzył pełnienie obowiązków komendanta Służby Ochrony Państwa płk. SOP Krzysztofowi Królowi. Do tej pory był on zastępcą komendanta tej formacji.

Pułkownik SOP Krzysztof Król ze służbami mundurowymi związany jest od 1991 roku. Wówczas rozpoczął służbę w Policji na terenie śląskiego garnizonu, gdzie pracował na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych. W 1997 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i uzyskał tytuł oficera dyplomowanego.

W 2013 roku został zastępcą Komendanta Rejonowego Policji – Warszawa II. W grudniu 2017 roku został oddelegowany do Biura Ochrony Rządu. Od 1 lutego 2018 roku był zastępcą Komendanta Służby Ochrony Państwa. 

Za osiągnięcia służbowe był wielokrotnie wyróżniany m.in. odznakami „Zasłużony Policjant” i medalami „Za Długoletnią Służbę”. Jest magistrem prawa, ukończył też studia podyplomowe z zakresu problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Dotychczasowy komendant gen. bryg. SOP Tomasz Miłkowski, komendant Służby Ochrony Państwa, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.
 

Navigation Menu

Metrics