W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potrzebujesz urzędowego potwierdzenia, że posiadasz lub nie posiadasz polskiego obywatelstwa? Tu znajdziesz potrzebne ci informacje.

Kto może skorzystać z usługi?

Każdy kto ma lub miał polskie obywatelstwo oraz podmiot, który ma w tym interes prawny lub, że ciąży na nim obowiązek uzyskania potwierdzenia obywatelstwa.

Jak załatwić sprawę?

W urzędzie lub listownie.

Kiedy złożyć wniosek?

W dowolnym momencie.

Co zrobić

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
  2. Złóż wniosek do wojewody. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
  3. Jeśli składasz wniosek do konsulatu, zapłać opłatę konsularną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  4. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek?

Do wojewody według miejsca twojego zamieszkania lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, a w przypadku jego braku – do wojewody mazowieckiego. Na przykład, jeśli twoje miejsce zamieszkania znajduje się w wojewódzkie pomorskim, złóż wniosek do wojewody pomorskiego.

Jeśli mieszkasz za granicą możesz złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Co przygotować?

Wniosek o wydanie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa. Powinien on zawierać:

  1. twoje dane osobowe;
  2. dane osobowe twoich rodziców i dziadków;
  3. wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą w ustaleniu stanu faktycznego i prawnego sprawy;
  4. dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

Ile zapłacisz

  1. 58 PLN za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego. Jeśli dostaniesz decyzję negatywną lub postepowanie zostanie umorzone możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej.
  2. 17 PLN za pełnomocnictwo – ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.

Ile będziesz czekać?

Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Pamiętaj! Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

Jak możesz się odwołać?

Jeżeli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję w Twojej sprawie. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do pobrania

Materiały

Wzór wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
wzor​_wniosku​_o​_potwierdzenie​_posiadania​_lub​_utraty​_obywatelstwa​_polskiego.pdf 0.32MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.11.2018 13:12 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
09.11.2018 13:12 Adam Nowakowski